ZMARLI KAPŁANI

Ksiądz Sylwester Ortyl – emerytowany proboszcz  parafii Wadowice Dolne

Urodził się 7 grudnia 1933 roku w Kliszowie, jako syn Józefa i Anny z domu Wieczerzak. Pochodził z parafii Gawłuszowice (obecnie w diecezji sandomierskiej). Egzamin dojrzałości złożył w 1952 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 23 czerwca 1957 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Barcice – od 10 lipca 1957 roku. Kolejną parafią,  w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pod wezwaniem św. Jakuba  w Tuchowie – od 10 lipca 1961 roku. Z dniem 1 sierpnia 1963 roku został mianowany wikariuszem parafii Zagorzyce. Od 3 sierpnia 1966 roku był wikariuszem w parafii Biecz, a od 24 czerwca 1974 roku pracował jako wikariusz w parafii Okulice.

W dniu 13 stycznia 1979 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych. Urząd proboszcza pełnił do 2003 roku, a następnie pozostał w parafii Wadowice Dolne,  w charakterze rezydenta. Od 2012 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej w Tarnowie.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 15 grudnia 1986 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Zmarł 23 kwietnia 2013 roku. Msza św. pogrzebowa była celebrowana w dniu 25 kwietnia w kościele parafialnym w Wadowicach Dolnych, a następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski. 

Ks. Marek Podgórski


Ksiądz mgr Józef Piszczek – misjonarz w Oyo (Kongo)

Urodził się 25 sierpnia 1956 roku w Tylmanowej, jako syn Stanisława i Anieli z domu Chlebek. Egzamin dojrzałości złożył w Krościenku nad Dunajcem w 1975 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1981 roku  w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Góra Ropczycka – od 4 czerwca 1981 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu – od 10 czerwca 1983 roku do 25 czerwca 1986 roku.

Idąc za głosem powołania misyjnego, zgłosił swoją gotowość wyjazdu na misje. Przygotowanie do tej pracy odbył w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej w latach 1986-1987. Uroczyście na misje w Kongo-Brazzaville został posłany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie w dniu  10 czerwca 1987 roku. Otrzymał wówczas krzyż misyjny. We wrześniu 1987 roku przez Moskwę dotarł do Konga i rozpoczął swoją misyjną posługę na północy kraju w Oyo, gdzie w maju 1973 roku dotarli pierwsi misjonarze tarnowscy. W tejże misji pracował przez cały czas swego pobytu w Kongo, od 1993 roku jako proboszcz. Na terenie misji w Oyo był przede wszystkim duszpasterzem i katechizował. Wybudował jednak również wiele kaplic, rozbudował kościół oraz postawił nowy gmach szkoły katolickiej, którą sfinansowali kolędnicy misyjni z parafii Tylmanowa.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 25 stycznia 1994 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 5 kwietnia 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Zmarł 2 kwietnia 2013 roku. Został pochowany w dniu 10 kwietnia przy grocie Matki Bożej w Oyo. W pogrzebie obok kongijskich biskupów i duchowieństwa uczestniczyła także delegacja z diecezji tarnowskiej. Msza św. żałobna była celebrowana w dniu 18 kwietnia 2013 roku w Tylmanowej. Uroczystościom żałobnym przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

 

Ks. Krzysztof CzermakSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani