ODZNACZENIA – ZWOLNIENIA – NOMINACJE

Odznaczeni medalem Dei regno servire:

Złotym

Srebrnym

Brązowym

Zwolnienia i rezygnacje:

Nominacje prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej:

Inne nominacje:

Stopnie i tytuły naukowe:

Zmiana miejsca zamieszkania:SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani