Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego  Andrzeja Jeża

W dniu 12 czerwca 2013 roku w bazylice katedralnej została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa pasterza diecezji tarnowskiej, bp. Andrzeja Jeża. Uroczystej koncelebrze przewodniczył czcigodny Jubilat, który wraz ze swoimi kolegami rocznikowymi, licznie zgormadzonym duchowieństwem i wiernymi świeckimi dziękował za 25 lat kapłańskiej posługi. Wśród uczestników uroczystości jubileuszowych byli: abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, bp Jan Styrna, biskup elbląski, bp Piotr Greger – biskup pomocniczy bielsko-żywiecki oraz bp senior Władysław Bobowski i bp Wiesław Lechowicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Wspólnotę liturgiczną poszerzali słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Poniżej publikujemy komunikat bp. Wiesława Lechowicza zapowiadający srebrny jubileusz kapłaństwa bp. Andrzeja Jeża, homilię abp. Stanisława Budzika oraz życzenia wypowiedziane przez ks. infułata Adama Kokoszkę w imieniu całej diecezji.

Komunikat bp. Wiesława Lechowicza  z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa  biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Kościół tarnowski będzie obchodził w najbliższą środę srebrny jubileusz kapłaństwa swego arcypasterza – biskupa Andrzeja Jeża. Zwracam się do Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, abyście z radością i wdzięcznością objęli modlitwą osobę i pasterską posługę naszego biskupa Andrzeja.

Jego kapłańska droga rozpoczęła się 12 czerwca 1988 roku, kiedy  z rąk abp. Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie. 25 lat kapłaństwa było naznaczone gorliwą pracą, m.in. w charakterze wikariusza  w Krościenku nad Dunajcem i Wierzchosławicach, ojca duchownego  w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, proboszcza parafii  w Tarnowie-Mościcach i parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz biskupa pomocniczego i diecezjalnego.

Za dar kapłaństwa i owoce kapłańskiej służby biskupa Andrzeja i jego współbraci, kapłanów obchodzących także srebrny jubileusz, dziękować będziemy Bogu podczas Mszy św. w tarnowskiej katedrze 12 czerwca  o godz. 12.00. Do udziału w tej Eucharystii zapraszam wszystkich, a szczególnie tych, którzy doświadczyli pasterskiej miłości biskupa Andrzeja.

Wdzięczni za dotychczasowe lata kapłańskiej posługi, zawierzajmy naszego biskupa i jego troskę o Kościół tarnowski Bogu w Trójcy Jedynemu i Bogarodzicy!

Tarnów, 1 czerwca 2013 roku

† Wiesław Lechowicz
 Wikariusz GeneralnySPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani