Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego  i Dyscypliny Sakramentów nadający kościołowi  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Grybowie tytuł

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO  I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. nr 1148/11/L

DLA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Na prośbę Jego Ekscelencji Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Księdza Biskupa Wiktora SKWORCA, Biskupa Tarnowskiego, zawartą  w piśmie z dnia 24 października 2011 roku, wyrażającą prośby i pragnienia duchowieństwa i wiernych, z poparciem Jego Ekscelencji Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, mianowanego niedawno biskupa tej samej diecezji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień przydzielonych przez Ojca Świętego BENEDYKTA XVI, przyozdabia kościół parafialny poświęcony Bogu ku czci Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy, położony w Grybowie, w granicach wspomnianej wyżej diecezji, tytułem i godnością BAZYLIKI MNIEJSZEJ ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi prawnie przysługującymi, z przestrzeganiem jednak przepisów, które należy zachować zgodnie z dekretem O tytule bazyliki mniejszej ogłoszonym dnia 9 listopada 1989 roku.

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 13 października 2012 roku.

 

(† Antoni Kard. Cañizares Llovera)
Prefekt

(† Artur Roche)
Arcybiskup Sekretarz 

(tłumaczenie: ks. Robert Groch)


 

 

 SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani