Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  bazyliką mniejszą

W dniu 20 kwietnia 2013 roku abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, w obecności biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, dużej liczby duchowieństwa i wiernych świeckich ogłosił, że papież Benedykt XVI podniósł kościół parafialny w Grybowie do godności bazyliki mniejszej. Poniżej zamieszczamy dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadający tytuł bazyliki mniejszej kościołowi grybowskiemu, homilię wygłoszoną przez abp. nuncjusza oraz historię kościoła parafialnego wraz z opisem uroczystości, autorstwa ks. Ryszarda Soroty, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Matki Bożej Grybowskiej.


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani