DEKRETY 

Dekret w sprawie podręczników nauki religii  w diecezji tarnowskiej w roku szkolnym 2013/2014

Nasz znak: OF.I-3.3/26/13

Niniejszym w roku szkolnym 2013/2014 dopuszczam do nauczania religii we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie diecezji tarnowskiej następujące podręczniki katechetyczne:

Przedszkole 

 

Szkoła podstawowa, klasy I-III

Szkoła podstawowa, klasy IV-VI

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

Katecheza parafialna

Przygotowanie do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii Świętej:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

Katecheza dla dorosłych:

Tarnów, 15 kwietnia 2013 roku

† Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski
Ks. dr Adam Nita - Kanclerz


Dekret powołujący Radę Duszpasterską  Diecezji Tarnowskiej

Nasz znak: OF.I-5.2/148/12

Niniejszym, zgodnie z kan. 511 i 512 § 1 KPK oraz stat. 335 IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, ustanawiam – na pięcioletnią kadencję – Radę Duszpasterską Diecezji Tarnowskiej, w następującym składzie:

Przewodniczący:

Bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

Członkowie z urzędu:

Członkowie z wyboru: 

kapłani:

siostry zakonne:

świeccy:

członkowie z nominacji:

Wszystkim członkom Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa na podjęcie zadań wskazanych przez prawo powszechne i partykularne.

Tarnów, 8 maja 2013 roku 

† Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski
Ks. dr Adam Nita - Kanclerz


Inne dekretySPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani