KOMUNIKATY

Komunikat z okazji 69. Tygodnia Miłosierdzia

Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w tym roku w Kościele w Polsce 69. Tydzień Miłosierdzia, któremu będzie towarzyszyć hasło: Wiara żywa uczynkami. Doświadczenie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego pobudza nas bowiem do dzielenia się nią z innymi ludźmi oraz wyrażania jej poprzez uczynki. Chodzi o taką wiarę, która – jak zaznacza  św. Paweł w Liście do Galatów – „działa przez miłość” (Ga 5,6).

Tydzień Miłosierdzia jest okazją do głębszego uświadomienia sobie prawdy, że czyny miłosierdzia chrześcijańskiego mają swe źródło w nieskończonym miłosierdziu Boga Ojca. Z tego faktu winna wypływać także gotowość uczniów Chrystusa, aby śpieszyć z pomocą potrzebującym.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, pracownikom Caritas i innych organizacji charytatywnych oraz licznym darczyńcom i dobrodziejom za konkretne czyny miłości. Polecając Was Zmartwychwstałemu Panu, modlę się, by duch miłości miłosiernej przenikał nieustannie Wasze codzienne życie. Pragnę także zachęcić do tego, aby skorzystać z możliwości polskiego prawa i przekazać 1% podatku na rzecz dzieł realizowanych przez Caritas naszej diecezji. Będzie to konkretny gest wspierający naszą diecezjalną dobroczynność.

Na owocne przeżywanie 69. Tygodnia Miłosierdzia oraz pielęgnowanie w sercach ziarna Bożej miłości udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

Tarnów, 2 kwietnia 2013 roku

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


 

Komunikat z okazji Forum Ewangelizacyjnego w Mielcu

Drodzy Diecezjanie, mieszkańcy Mielca i okolic!

Chrześcijaństwo jest religią spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ilekroć dochodzi w naszym życiu do spotkania między nami a Chrystusem, tylekroć rozpala się w nas płomień pragnienia ukazywania innym ludziom drogi do poznania naszego Pana.

Jako ludzie uczestniczący w życiu liturgicznym Kościoła musimy zdawać sobie sprawę z doniosłości chwili, w jakiej żyjemy we wspólnocie Kościoła. Jedną z najważniejszych dróg, która zapala w innych wiarę, jest nowa ewangelizacja! Benedykt XVI mówił z mocą, że „wiara chrześcijańska domaga się żarliwości, ognia, musi wystrzegać się «letniości», dyskredytującej chrześcijaństwo” (XII Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów  o Nowej Ewangelizacji).

Wyrażam radość z podjętej inicjatywy I Forum Ewangelizacyjnego  w Mielcu w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które odbędzie się  w sobotę, 13 kwietnia br. Z tego względu zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy słowem Bożym, które jest źródłem zachwytu wiary w Jezusa. Zapraszam wszystkie stowarzyszenia, ruchy i grupy działające w Waszych parafiach, a także tych wszystkich, którzy pragną „wypłynąć na głębię” wiary (por. Łk 5,4), by z odwagą dzielić się żywym doświadczeniem spotkanego Jezusa. Zapraszam także ludzi poszukujących prawdy. Niech forum przyczyni się do odkrywania drogi wiodącej ku pełni radości, jaką daje Pan.

Ze szczególną nadzieją patrzę na ludzi młodych. Przybądźcie z Waszymi kapłanami i opiekunami wspólnot, które tworzycie. Niech Wasz entuzjazm ukaże wszystkim, że Kościół jest drogą, która ma cel w Chrystusie Zmartwychwstałym! Bądźcie dzielni w dzieleniu się świadectwem Waszej wiary!

Wszystkim zaangażowanym w dzieło ewangelizacji z serca błogosławię!

Tarnów, 2 kwietnia 2013 roku

Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


 

Komunikat z okazji nadania kościołowi  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Grybowie tytułu bazyliki mniejszej

Umiłowani Diecezjanie!

Z radością przekazuję Wam wiadomość, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – mocą udzielonych jej przez Ojca Świętego uprawnień – ozdobiła kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie tytułem i godnością bazyliki mniejszej. Uroczyste, publiczne ogłoszenie tego aktu w diecezji tarnowskiej zostało zaplanowane na najbliższą sobotę, tj. 20 kwietnia o godz. 11.00 w Grybowie. Uroczystości tej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, abp. Celestino Migliore.

Bazylika grybowska dołączy do grona bazylik mniejszych naszej diecezji, które znajdują się: w Tarnowie, Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie. Przyznanie tytułu bazyliki mniejszej grybowskiej świątyni – będącej zarazem sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej – w szczególny sposób wzmacnia jej więź ze Stolicą Apostolską,  z Ojcem Świętym i Pasterzem Kościoła tarnowskiego, który jest znakiem jedności z następcą św. Piotra Apostoła. Papieska decyzja czyni ponadto grybowską świątynię miejscem szczególnego duchowego oddziaływania  w tym regionie – tym bardziej, że kościół ten jest miejscem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, w którym istnieje ciągła możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Serdecznie zapraszam tarnowskich Diecezjan do udziału w tym ważnym wydarzeniu! W sposób szczególny zapraszam na tę uroczystość wszystkich czcicieli Matki Bożej Grybowskiej, mieszkańców Grybowa  i parafii dekanatu grybowskiego, a także wiernych z sąsiednich dekanatów  i miejscowości.

W kontekście bieżących wydarzeń w Kościele w Polsce pragnę także poinformować, że najbliższy tydzień będziemy przeżywać jako V Tydzień Biblijny. Jego hasłem przewodnim są słowa: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym!” (J 11,27). Zapraszam poszczególne parafie naszej diecezji do organizowania nabożeństw i spotkań biblijnych oraz do korzystania z materiałów pomocniczych, przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Celem tych spotkań jest kształtowanie duchowości biblijnej oraz pomoc w zdobyciu umiejętności coraz głębszego rozumienia tekstu Pisma Świętego.

Na czas szczególnego doświadczania Bożej obecności poprzez dar Jego słowa utrwalonego w Biblii, a także na pełne radosnej wdzięczności przeżywanie faktu wyniesienia grybowskiej świątyni do godności bazyliki mniejszej, udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

Tarnów, 11 kwietnia 2013 roku

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


 

Komunikat w związku 100. rocznicą urodzin  bł. siostry Celestyny Faron

Umiłowani Siostry i Bracia!

W bieżącym roku, 24 kwietnia, mija 100 lat od przyjścia na świat  bł. siostry Celestyny Katarzyny Faron. Rocznica ta skłania nas do dziękczynienia Bogu za dar życia i chrześcijańskiego świadectwa Błogosławionej Męczennicy. Jej droga ku świętości rozpoczęła się w rodzinnej Zabrzeży, nieopodal Łącka. W tym środowisku przyszła błogosławiona wzrastała  w „mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52), dojrzewając do rozpoznania w sobie głosu Bożego powołania, który zaprowadził ją do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Wkraczając na drogę całkowitego oddania się Chrystusowi poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, bł. siostra Celestyna pragnęła stawać się dla Chrystusa „całopalną ofiarą”. On poprowadził ją drogą, która zawiodła ją na sam szczyt miłości. Zjednoczyła się ze swoim Mistrzem w cierpieniu i męczeńskiej śmierci. Przeszła zwycięsko przez ciemną dolinę więzienia w Jaśle  i Tarnowie, aby potem dopełnić całkowitego daru z siebie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

W dniu 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W ten sposób bł. siostra Celestyna Faron dołączyła do niezliczonej rzeszy męczenników, świadków Chrystusa Zmartwychwstałego.

„Świadectwo męczenników jest zawsze jakimś wyzwaniem – ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie” – te słowa wypowiedział bł. Jan Paweł II.

Gorąco zachęcam Was, umiłowani Siostry i Bracia, byście nie przechodzili obojętnie wobec świadectwa życia i świętości naszej Błogosławionej Rodaczki. Jest to bowiem wymowny i poruszający przykład zachowania skarbu wiary, wierności Bogu i obranemu powołaniu. Niech wstawiennictwo bł. Celestyny wyprasza nam wszystkim umocnienie w wierze, wierność fundamentalnym wartościom, stałość i pokój serca oraz gorącą miłość do Boga i drugiego człowieka.

Ogarniając Was wszystkich pasterską miłością, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa na drogę wiernego kroczenia za Chrystusem.

Tarnów, 18 kwietnia 2013 roku

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski 


Rodziny, bądźcie solą ziemi  Zaproszenie na Diecezjalne Święto Rodziny  w Starym Sączu – 16 czerwca 2013 rok

Umiłowani Diecezjanie!

Błogosławiony Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 roku, zwracając się w Starym Sączu do rodzin, prosił: „(…) niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości” (Homilia, Stary Sącz 1999).

W trzecią niedzielę czerwca po raz kolejny będziemy obchodzić Diecezjalne Święto Rodziny. Serdecznie zapraszam przedstawicieli rodzin ze wszystkich parafii na wspólne świętowanie do Starego Sącza, w niedzielę  16 czerwca. Najważniejszym punktem tego spotkania będzie uroczysta Msza św. o godz. 11.00, sprawowana przy Ołtarzu Papieskim. Radość wspólnego świętowania przedłużymy w tradycyjnym już festynie rodzinnym.

Niech święto rodziny przeżywane w Roku Wiary będzie okazją do szczególnej modlitwy we wszystkich wspólnotach parafialnych naszej diecezji, aby chrześcijańskie rodziny były miejscem, gdzie światło wiary nie gaśnie, lecz jest przekazywane następnym pokoleniom przez świadectwo życia rodziców i bliskich. Prośmy, by nasze rodziny poprzez wierność Chrystusowi stawały się „solą ziemi” i skutecznie pomagały tym rodzinom, które przeżywają kryzysy i trudności.

Na trud codziennego budowania miłości w rodzinach i strzeżenia  w nich skarbu wiary oraz na owocne przeżywanie Diecezjalnego Święta Rodziny z serca Wam błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Tarnów, 3 czerwca 2013 roku

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


 

Komunikat o świętowaniu niedzieli

Umiłowani Diecezjanie!

W dzisiejszą niedzielę w naszej diecezji przeprowadzana jest kampania informacyjna pod hasłem W niedziele nie kupuję!, zorganizowana przez Stowarzyszenie Akcji Katolickiej.

Głównym celem tej akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na fakt szerzącego się coraz bardziej wyzysku pracowników, którzy w różny sposób są przymuszani do pracy w niedzielę. Odbiera się im w ten sposób prawo do odpoczynku i godnego świętowania niedzieli. Problem ten zauważył już bł. Jan Paweł II, który w liście Dies Domini napisał: „Chrześcijanie powinni dołożyć starań, aby także w szczególnych okolicznościach naszej epoki prawodawstwo cywilne brało pod uwagę ich obowiązek świętowania niedzieli” (List Dies Domini, 67).

Drodzy Diecezjanie! Proszę Was, abyście modlitwą i Waszą postawą wsparli tę inicjatywę, sami zaś starali się wypracować zwyczaj powstrzymywania się od zakupów w niedzielę. Niech poprzez nasze solidarnie podejmowane działania zostanie wyrażony zdecydowany sprzeciw wobec sytuacji łamania praw ludzi, którym odbiera się możliwość świętowania niedzieli i budowania głębszych relacji rodzinnych.

Na czas rozpoczynających się wakacji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Tarnów, 25 czerwca 2013 roku

† Andrzej Jeż
Biskup TarnowskiSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani