HABEMUS PAPAM
FRANCISCUS

13 marca 2013

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum

Papież Franciszek z bp. Andrzejem Jeżem podczas audiencji generalnej
w Auli Pawła VI w dniu 5 czerwca 2013 r. (fot. ks. Piotr Bajor)Herb i motto Ojca Świętego Franciszka

Papież Franciszek w zasadzie postanowił zachować swój wcześniejszy herb, który wybrał z chwilą przyjęcia sakry biskupiej, charakteryzujący się znaczącą prostotą.

W tle ciemnoniebieskiej tarczy widnieją symbole godności papieskiej, takie same, jakie wybrał poprzednik, Benedykt XVI (mitra umieszczona między skrzyżowanymi kluczami, złotym i srebrnym, związanymi czerwonym sznurem). W górnej części tarczy znajduje się emblemat Towarzystwa Jezusowego, zakonu, z którego pochodzi Papież: promieniujące, płomieniste słońce, w którym są czerwone litery IHS, monogram Chrystusa. Nad literą „H” widnieje krzyż; pod nią – trzy czarne gwoździe.

Pod spodem znajdują się gwiazda i kwiat nardu. Gwiazda według starej tradycji heraldycznej symbolizuje Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i Kościoła; natomiast kwiat nardu wskazuje na św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego. W hiszpańskiej tradycji ikonograficznej w istocie św. Józef jest przedstawiany z gałązką nardu w ręce. Umieszczając te symbole w swoim herbie, Papież chciał wyrazić swoje szczególne nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy i św. Józefa.

Motto Ojca Świętego Franciszka jest zaczerpnięte z Omelie di San Beda il Venerabile, sacerdote – Homilii św. Bedy Czcigodnego, kapłana (Om. 21; CCL 122,149-151), który komentując ewangeliczne opowiadanie o powołaniu
św. Mateusza, pisze: Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me („Ujrzał Jezus celnika, a ponieważ spojrzał na niego z miłością i go wybrał, powiedział do niego: Pójdź za Mną”).

Ta homilia jest hołdem złożonym miłosierdziu Bożemu, a jest ona włączona w liturgię godzin w święto Świętego Mateusza. Nabiera ona szczególnego znaczenia w życiu i w duchowej drodze Papieża, bowiem w święto Świętego Mateusza w 1953 roku młody Jorge Bergoglio doświadczył, w wieku 17 lat, w bardzo szczególny sposób pełnej miłości obecności Boga
w swym życiu. Po jednej ze spowiedzi poczuł, że zostało poruszone jego serce i doświadczył miłosierdzia Boga, który ze spojrzeniem pełnym czułej miłości powoływał go do życia zakonnego, w ślady św. Ignacego Loyoli.

Gdy został wybrany na biskupa, Jego Ekscelencja Bergoglio na pamiątkę tego wydarzenia, które naznaczyło początki jego całkowitej konsekracji Bogu w Jego Kościele, postanowił wybrać na motto i program życia słowa św. Bedy: Miserando atque eligendo, które zechciał odzwierciedlić także w swoim herbie papieskim.


 

 

 SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium: kwiecień – czerwiec 2013

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Odznaczenia – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani