Słowo wstępne

Kalendarium posługi pasterskiej księdza biskupa Józefa Życińskiego w diecezji tarnowskiej 1990-1997PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 162, nr okolicznościowy, czerwiec 2012Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski