Słowo wstępne

Msza św. połączona z ingresem do katedry tarnowskiej

Życzenia wypowiedziane na zakończenie Mszy św.

Listy gratulacyjne przesłane biskupowi Andrzejowi Jeżowi z okazji uroczystości ingresu do katedry tarnowskiejPISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 162 nr specjalny 2012Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski