Słowo wstępne bpa Wiesława Lechowicza – administratora diecezji tarnowskiej

Kalendarium posługi pasterskiej biskupa Wiktora Skworca w diecezji tarnowskiej 1998-2011

Bp Wiktor Skworc mianowany arcybiskupem metropolitą katowickim

Podziękowanie za posługę biskupa Wiktora Skworca w diecezji tarnowskiej (1998-2011)

Dokumenty wydane przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w latach 1998-2011, na podstawie „Currendy” – Pisma Urzędowego Diecezji Tarnowskiej

Dekrety, zarządzenia, statuty, wskazania
Listy pasterskie
Komunikaty

Przychodzę w Duchu Świętym. Homilia arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca podczas ingresu do archikatedry w Katowicach (Katowice – archikatedra, 26 listopada 2011 r.)PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 161 nr specjalny 2011Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski