PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 161 nr 6 - czerwiec 2011

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 

 

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Materiały duszpasterskie

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Zmarli kapłani

 

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania