SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej 

 Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

 

Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Kalendarium: październik – grudzień 2012

Godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

 CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

 OpracowaniaPISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 162, nr 4 październik – grudzień 2012


 Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski