PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 161 nr 4 - kwieceń 2011Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA
 
Akta Stolicy Apostolskiej  

Akta Konferencji Episkopatu Polski  

Akta Biskupa Tarnowskiego  

Homilie

Komunikaty

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej  

Materiały duszpasterskie  

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Kronika

 
Zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani  

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Refleksje pastoralne