PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 161 nr 3 - marzec 2011Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie i listy

Komunikaty

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej

Materiały duszpasterskie

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania