PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 160,  nr 4 październik – grudzień 2010Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 

 

 


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

 Dekrety i zarządzenia

Jubileusz 225-lecia diecezji tarnowskiej  

Materiały duszpasterskie

Z życia diecezji

 Godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

Opracowania