PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 158,  Nr 4 październik – grudzień 2008


Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 

 

 


CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Homilie

Komunikaty

 Dekrety i zarządzenia

Z życia diecezji

Wizyta w Tarnowie kardynała Zenona Grocholewskiego prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

Wizyta Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca w Republice Konga

 Godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani