PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 158, Nr 1 styczeń – marzec 2008

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski

 

 

 

 

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dokumenty

Inne dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium

Jubileusze-godności – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani - Ks. Marek Pogórski, Kapłani zmarli w 2007 r.

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania