PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 157, Nr 2 kwiecień – czerwiec  2007

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Zarządzenia i dekrety
Zżycia Diecezji
Godności - zwolnienia - nominacje - tytuły naukowe

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

OPRACOWANIA