Untitled Document
Untitled Document

PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 157 Nr 1, styczeń - marzec 2006

 

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety i zarządzenia

Z życia Diecezji

Jubileusze - godności - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne