Untitled Document
Opracowania

Ks. Stanisław Ciurka
Tarnów

Olimpiada Teologii Katolickiej XV czy XIV a może XI lub II?

W bieżącym roku szkolnym byliśmy świadkami kolejnej edycji jednej z olimpiad przedmiotowych organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, a mianowicie Olimpiady z dziedziny teologicznej. Tematyka tegorocznej Olimpiady była powiązana z przeżywanym obecnie w Kościele katolickim Rokiem Eucharystycznym.

Od samego początku organizowania Olimpiady cieszyła się ona przychylnością biskupów diecezjalnych z Tarnowa, najpierw biskupa Józefa Życińskiego i obecnie również biskupa Wiktora Skworca.

Idea intelektualnej teologicznej rywalizacji młodzieży szkół średnich zrodziła się z chwilą powrotu nauki religii do szkół w roku szkolnym 1991/1992. Pierwsze trzy edycje o zasięgu lokalnym nosiły nazwę Olimpiada Wiedzy Teologicznej (OWT) i odbywały się w Suwałkach. Poczynając od czwartej edycji zmieniona została nazwa na Olimpiada Wiedzy Religijnej (OWR). W latach 1995-97 finały ogólnopolskie odbyły się w Tarnowie. Od roku 1998, kiedy opiekę nad Olimpiadą objęła Komisja Wychowalnia Katolickiego Episkopatu Polski finały ogólnopolskie odbywają się w różnych miastach Polski, w stolicach biskupich: w Kielcach, Katowicach, Białymstoku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Drohiczynie. Trzeci etap rozwoju tej Olimpiady datuje się od roku szkolnego 2003/04 kiedy zmieniono po raz kolejny jej nazwę na obecnie funkcjonującą Olimpiada Teologii Katolickiej (OTK). Pod nowym szyldem finały ogólnopolskie odbyły się już w Elblągu i Ełku.

O ile początkowe edycje Olimpiady odznaczały się większą spontanicznością i dobór lektur był dopasowywany do przeciętnych możliwości umysłowych młodzieży szkół średnich, o tyle obecnie dobór lektur oraz zakres wymaganej wiedzy przekracza w znacznym stopniu przeciętny poziom uczniów szkół średnich.

Nie podlega dyskusji potrzeba tego rodzaju inicjatywy zwłaszcza wobec faktu porażającej ignorancji religijnej przeciętnego katolika w Polsce. Zainteresowanie młodych ludzi trudną problematyką teologiczno-religijną jest jednym z osiągnięć tego przedsięwzięcia. Ponadto, dowartościowanie katechezy i katechetów wśród dyscyplin i osób uczących w szkołach - to kolejny z celów, który udało się zrealizować. Obecnie Olimpiada z wiedzy teologicznej figuruje wśród olimpiad przedmiotowych organizowanych w polskich szkołach.

Celem niniejszego artykułu jest przekazanie wiarygodnych informacji na temat przeszłości tej idei teologicznej rywalizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ten sposób będzie można uporządkować nieco zagmatwane sprawy chronologiczne i kontynuować zapoczątkowane działania w przyszłości.

W ostatnich latach pojawiły się nie wiadomo skąd problemy z chronologią poszczególnych edycji Olimpiady. Zupełnie brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla jej piętnastej edycji. Jeśli ją chcemy traktować jako spadkobierczynię dwóch poprzednich etapów (OWT, OWR) to powinna być obecnie jej czternasta edycja. Jeślibyśmy porzucili edycje suwalskie (brak pełnej dokumentacji, lokalny zasięg) to winna być jej edycja jedenasta. Chyba, że odrzucając to, co było dotychczas, traktując jej obecną formę jako coś nowego nie powiązanego z poprzednimi, uznamy ją jako drugą edycję.

Wydaje się, że jedynym rozsądnym wariantem do przyjęcia jest ten, który wyraża się w kontynuacji OWT i OWR w jej aktualnej formie jako OTK. Czyli uwzględniając wiarygodne fakty trzeba przyjąć, że w obecnym roku szkolnym mieliśmy czternastą edycję tej Olimpiady. Rachuba dalszych edycji Olimpiady niech uwzględni te fakty!

Ponieważ brak pełnej dokumentacji z pierwszych trzech edycji Olimpiady, które odbyły się w Suwałkach, dlatego prezentacja faktów związanych z Olimpiadą będzie się zaczynać od jej czwartej edycji. Dla ich uporządkowania zostaną tutaj przypomniane najważniejsze sprawy z jej dotychczasowej historii. W części pierwszej niniejszego artykułu zostaną ukazane: najpierw chronologia Olimpiady, z kolei lektury na poszczególne edycje i w końcu laureaci poszczególnych finałów ogólnopolskich. W części drugiej artykułu więcej miejsca zostanie poświęcone eliminacjom diecezjalnym tej Olimpiady odbywającym się już po raz jedenasty w Tarnowie.

Część pierwsza

Chronologia Olimpiady

Lp.

Data przeprowadzenia

Miejsce finału ogólnopolskiego

Funkcjonująca nazwa

1.

09-10 III 1992

Suwałki

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

2.

18-19 II 1993

Suwałki

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

3.

23-24 III 1994

Suwałki

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

4.

28-30 IV 1995

Tarnów

Olimpiada Wiedzy Religijnej

5.

19-21 IV 1996

Tarnów

Olimpiada Wiedzy Religijnej

6.

28-20 IV 1997

Tarnów

Olimpiada Wiedzy Religijnej

7.

20-22 IV 1998

Kielce

Olimpiada Wiedzy Religijnej

8.

12-14 IV 1999

Katowice

Olimpiada Wiedzy Religijnej

9.

17-19 III 2000

Białystok

Olimpiada Wiedzy Religijnej

10.

20-22 IV 2001

Bielsko-Biała

Olimpiada Wiedzy Religijnej

11.

15-17 III 2002

Częstochowa

Olimpiada Wiedzy Religijnej

12.

25-27 IV 2003

Drohiczyn

Olimpiada Wiedzy Religijnej

13.

26-28 III 2004

Elbląg

Olimpiada Teologii Katolickiej

14.

1-2 IV 2005

Ełk

Olimpiada Teologii Katolickiej

Wykaz lektur poszczególnych edycji Olimpiady

Edycja

Rok szk.

Tematyka Olimpiady

IV

1994/1995

 • Daniel Rops, Dzieje Chrystusa ;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , ss. 271-587;
 • Roman Brandstaetter, Krąg biblijny ;
 • Przemówienia z IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - Dekalog

V

1995/1996

 • Józef Kudasiewicz, Matka Odkupiciela ;
 • Adhortacja apostolska Marialis cultus;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , ss. 180-188; 269-412; 491-587;
 • Przemówienia Jana Pawła II na Jasnej Górze podczas pielgrzymek do Ojczyzny;
 • Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych (koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983), Szymanów;
 • Niewiasta obleczona w słońce. Osiem wielkich objawień Matki Bożej w czasach współczesnych , pr. zb. pod red. Johna Delaneya, Lublin 1992;
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis ;

VI

1996/1997

 • Kazimierz Śmigiel, Św. Wojciech Sławnikowic ;
 • Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski , Kraków 1989, t. I, s. 9-152;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 132-180, 469-488;
 • Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela , Warszawa 1991;
 • Homilia Jana Pawła II podczas Mszy Świętej przed Katedrą w Gnieźnie 3 VI 1979 oraz Słowo do młodzieży na Wzgórzu Lecha Gniezno 3 VI 1979;
 • Michał Machejek, Śladami św. Wojciecha , Kraków 1995;

VII

1997/1998

 • Ewangelia według św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie ;
 • Bogusław Nosek, Rozmowy ze św. Łukaszem , Kielce 1997;
 • Encyklika " Dominum et vivificantem ";
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 108-111;
 • Encyklika Redemptor hominis ;
 • List apostolski Tertio millenio adveniente;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego , s. 172-186, 200-202;

VIII

1998/1999

 • Ewangelia według św. Jana ;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 90-106, 119-132, 623-651;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, nr. 1066-1075, 1136-1199;
 • Jan Stefański, Liturgia dla każdego , Gniezno 1995, s. 7-53;
 • List apostolski Tertio millenio adveniente ;
 • Encyklika Dives in misericordia ;
 • Oficjalny Dokument Komisji Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - Bóg Ojciec , Katowice 1998;

IX

1999/2000

 • Ewangelia według św. Mateusza ;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 90-111;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 198-248, 422-486, 883-701;
 • List apostolski Tertio millenio adveniente ;
 • Bulla Incarnationis misterium ;
 • Oficjalny Dokument Komisji Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu 2000 - Pełna jest ziemia Twego Ducha Panie, Katowice 1999;

X

2000/2001

 • List św. Jakuba;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich ;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego;
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II , Lumen gentium;
 • Andrzej Mikołajczyk, Uświęcają nas i nasze dzieje ;
 • Praca zbiorowa, Męczennicy za wiarę 1939-1945;

XI

2001/2002

 • Ewangelia według św. Łukasza;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 180-186, 243-248, 427-432;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego , nr 148-149, 484-511, 963-975, 2617-2619, 2673-2679;
 • Kard. Stefan Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję , Soli Deo, Warszawa 1998;
 • Encyklika Redemptoris Mater;
 • Jan Pach, Maryjne dziedzictwo Prymasa Wyszyńskiego, Jasna Góra-Częstochowa, 2001;
 • Teofil Siudy, Zawierzyć Maryi, Częstochowa 2000 ;
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallotinum 2001, s. 263-279;

XII

2002/2003

 • Ewangelia według św. Łukasza;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 27, 210, 214, 257, 293, 301, 605-618, 733, 1040, 1604, 1701, 2331, 2577;
 • Józef Orchowski, Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz 2002, od strony 80 ;
 • Henryk Ciereszko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki , Kraków 2002;
 • Przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 2002 roku;
 • Św. Faustyna, Dzienniczek, Warszawa 1999 ;
 • Encyklika Dives in misericordia ;
 • Homilie Jana Pawła II z uroczystości beatyfikacji i kanonizacji Siostry Faustyny;

XIII

2003/2004

 • Dzieje Apostolskie;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 360-361, 820-822, 874-896;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 175-180, 213-233;
 • Encyklika Ut unum sint ;
 • Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei , Lublin 1994, nr 1, 18-19, 21-22, 23,30;
 • Homilie Jana Pawła II z Gniezna z 3 VI 1979 i z 3 VI 1997 r.;
 • List apostolski Novo millenio ineunte ;
 • Encyklika Ecclesia de Eucharistia ;
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury , przemówienie w UNESCO 2 VI 1980;
 • George Weigel, Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II , Kraków 2000, s. 610-665;
 • S. Sowiński, R. Zendrowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości , Wrocław-Warszawa-Kraków, 2002, s. 102-187;

XIV

2004/2005

 • Teksty biblijne o Eucharystii: J 6; J 13,1-17; Mt 26,17-29; 1 Kor 11,23-26;
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324-1332, 1391-1398;
 • Encyklika Ecclesia de Eucharistia ;
 • Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa ;
 • Instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum , nr 36-47, 88-96, 100-107;
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich , s. 469-489;
 • Bogdan Nadolski, Msza Święta , Kraków 2003;
 • J. Lewandowski, Eucharystia. Dar i Ofiara , Ząbki, s. 91-112;
 • J. Kopeć, Eucharystia. Misterium-Ofiara-Kult . Materiały z sympozjum z ok. Międzynarodowego Kongresu Euch. we Wrocławiu, Lublin 1997, s. 14-76, 205-220;
 • S. Głowa, I. Bieda, Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1997, p. 273-434 ;
 • Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum concilium , p. 47-58;

Laureaci poszczególnych finałów ogólnopolskich Olimpiady

Edycja

Termin i miejsce

Ilość uczestników

Laureaci poszczególnych edycji Olimpiady

IV

28-30 IV 1995
Tarnów

73

 • Bobrowski Przemysław - archidiec. białostocka
 • Fenrych Jakub - diec. tarnowska
 • Michałowski Dariusz - diec. tarnowska

V

19-21 IV 1996
Tarnów

188

 • Michałowski Dariusz - diec. tarnowska
 • Wawrzyn Anna - diec. łowicka
 • Pawlikowski Jakub - diec. tarnowska

VI

18-20 IV 1997
Tarnów

142

 • Kijak Aleksandra - archidiec. częstochowska
 • Krajewski Tomasz - archidiec. białostocka
 • Zachwieja Monika - archidiec. krakowska

Podsumowaniem części pierwszej, a jednocześnie wprowadzeniem w drugą część niniejszego artykułu niech będą słowa poprzedniego pasterza diecezji tarnowskiej, ks. biskupa Józefa Życińskiego, wygłoszone 20 IV 1996 roku w auli Jana Pawła II podczas ogólnopolskiego finału V edycji Olimpiady Wiedzy Religijnej:

"Idea Olimpiady zrodziła się z tęsknoty za ideałem, z dążenia do wyjścia ponad przeciętność. I dziś, kiedy w naszej kulturze widzimy tyle oznak dążenia do miernoty, tyle niepokojących znaków swoistego równania w dół, chwała niech będzie naszym olimpijczykom i tym, którzy organizowali i ułatwiali im stawanie w szranki, które ich sprowadziło tutaj [...] W każdej Olimpiadzie znajduje się jakaś idea harmonii. Ale może ci, którzy uczestniczą w Olimpiadach Wiedzy Religijnej mają świadomość tego, że starają się tworzyć najtrudniejszą harmonię: wiedzy i życia, czynu i słowa. W różnych systemach filozoficznych różnie ujmowano ten związek między wiedzą, miłością, harmonią. Scholastyka w Średniowieczu mówiła, że . Max Scheller, w naszym wieku, odwrócił relacje i powiedział, . I dał przykład Marii Magdaleny. Faryzeusze patrzyli na nią z perspektywy czysto intelektualnej: nie zrozumieli jej dramatu, nie zrozumieli prawdy o niej. Chrystus, który kochał najpierw, a później starał się poznawać prawdę; zrozumiał cały tragizm sytuacji Marii. W każdym razie te dyskusje dla nas są znakiem, że nie można oderwać porządku serca i porządku intelektu. W dziedzinie olimpiad matematycznych czy fizycznych można. Matematyk może powiedzieć twierdzenie Pitagorasa czy twierdzenie cosinusów i nie musi mówić ! Może mieć stosunek neutralno-uczuciowy. Fizyk nie musi kochać neutrino. Wystarczy, że zarejestruje ich przejście i wskaże ślad rozpadu. Natomiast teolog, który zdobył najwyższe laury Olimpiady Wiedzy Religijnej i traktowałby Chrystusa tylko jako obiekt teoretyczny, tylko jako temat wśród wielu zbioru pytań, praktykowałby karykaturę chrześcijaństwa".

Część druga

W diecezji tarnowskiej idea Olimpiady zakorzeniła się w katechetycznej świadomości w roku szkolnym 1993/94. Wówczas młodzież naszej diecezji, konkretnie z I LO w Tarnowie została zaproszona do Suwałk, gdzie pochodzący z Dębicy katecheta tamtejszego ZST pan Ryszard Podgórski już od dwóch lat prowadził dla młodzieży Olimpiadę Wiedzy Teologicznej. Z racji obiektywnych nie mógł jej dalej prowadzić, dlatego zwrócił się z prośbą o jej kontynuację przez księży z Tarnowa. Poczynając od roku szkolnego 1994/95 po raz pierwszy w naszej diecezji odbyły się eliminacje diecezjalne Olimpiady Wiedzy Religijnej (bo taką nazwę wprowadzono po przeniesieniu jej do Tarnowa). Od tego momentu, corocznie, na początku drugiego semestru roku szkolnego przedstawiciele wielu szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji gromadzą się na eliminacjach do finału ogólnopolskiego, który obecnie co roku przeprowadzany jest przez inną diecezję. W poniższej tabeli uwzględniono najważniejsze fakty z 11-letniego przeprowadzania eliminacji diecezjalnych Olimpiady Teologii Katolickiej w Tarnowie.

Edycja

Data

Ilość uczest-ników

Laureaci eliminacji diecezjalnych

Sukcesy w finale ogólnopolskim

IV.

01.04.1995

90

1. Fenrych Jakub - I LO Tarnów
2. Cisło Piotr - I LO Mielec
3. Buch Katarzyna - I LO Tarnów

Jakub Fenrych - II m.
Katarzyna Buch - VII m.
Finał w Tarnowie

V.

16.03.1996

92

1. Pawlikowski Jakub - I LO Tarnów
2. Kołacz Dawid - I LO Tarnów
3. Michałowski Dariusz - II LO Nowy Sącz

Dariusz Michałowski - I m.,
Jakub Pawlikwski - III m.
Finał w Tarnowie

VI.

15.03.1997

145

1. Zwolińska Katarzyna - LO Stary Sącz
2. Dereń Anna - LO Radomyśl Wielki
3. Piwowar Paweł - ZSEM Nowy Sącz

 

VII.

07.03.1998

138

1. Mosio Bogusława - LZ Żabno
2. Kołacz Dawid - I LO Tarnów
3. Baran Krzysztof - ZSEM Nowy Sącz

Dawid Kołacz - II m.
Krzysztof Baran - VIII
Finał w Kielcach

VIII.

06.03.1999

Br. d.

1. Dudek Andrzej - LO Stary Sącz
2. Cisło Anna - I LO Mielec
3. Strzałka Sylwia - brak danych

Andrzej Dudek - IV m.
Anna Cisło - V m. Finał w Katowicach

IX.

26.02.2000

198

1. Press Joanna - I LO Nowy Sącz
2. Topolska Maria - LO Stary Sącz
3. Kasprzyk Agata - I LO Limanowa

Joanna Pres - VIII m.
Finał w Białymstoku

X.

03.03.2001

Br.d.

1. Tracz Dominik - III LO Tarnów
2. Brzegowska Barbara - III LO Tarnów
3. Wantuch Anna - LO Tuchów

Barbara Brzegowiska - I m.

Finał w Bielsku-Białej

XI.

26.02.2002

172

1. Wygrecka Anna - LO Krościenko
2. Kaczmarek Katarzyna - I LO Tarnów
3. Dereń Katarzyna - ZS Radomyśl Wielki

 

XII.

25.02.2003

220

1. Szuba Katarzyna - ZSO Nr 1 Tarnów
2. Babiec Agnieszka - II LO
3. Lelito Maksymilian - ZSE Nowy Sącz

 

XIII.

03.03.2004

181

1. Kulig Danuta - I LO Limanowa
2. Czarnecka Teresa - Gimnazjum Muszyna
3. Lelito Maksymilian - ZSE Nowy Sącz

 

XIV.

03.03.2005

186

1. Łaciak Jolanta - ZS Dąbrowica
2. Kulig Monika - I LO Nowy Sącz
3. Kulig Danuta - I LO Limanowa

Monika Kulig - III m.
Finał w Ełku

Dokonując refleksji o diecezjalnych eliminacjach Olimpiady Teologii Katolickiej nie sposób przejść obojętnie wobec szeregu osób, które bardzo mocno się w nią zaangażowały i wspierały jej organizację.

Najpierw wielki szacunek należy się księżom, siostrom zakonnym oraz paniom i panom katechetom. Oni w swoim terenie zachęcali młodzież do udziału w tej olimpiadzie, ułatwiali zdobycie wyznaczonych lektur oraz umożliwiali przybycie do Tarnowa jak również sprawowali opiekę wychowawczą w czasie podróży i podczas olimpiadowych zmagań. Dla przykładu należy tutaj wymienić choćby niektóre spośród tych osób, których uczniowie najwięcej razy angażowali się w olimpiadę. I tak wśród sióstr zakonnych: siostra Krystiana Wester ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych Notre Dame z Nowego Sącza, Siostra Anna Wiktoriana Kita ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Spośród katechetów świeckich choćby Pan Eugeniusz Węgrzyn z Nowego Sącza czy Pani Maria Mączarowska z Tarnowa.

Nieoceniona była pomoc kapłanów w przeprowadzeniu dotychczasowych edycji diecezjalnych eliminacji. W tym miejscu niech zostaną wspomniani ci, którzy przygotowywali i dopingowali swoich podopiecznych. Ta liczba jest ogromna i nie mieści się w żaden sposób w ramach tego artykułu. Wspomniani zostaną ci, którzy podejmowali młodzież w ich pielgrzymowaniu po naszej diecezji, oraz ci, którzy wspierali ją materialnie.

Młodzież z całej Polski nawiedziła następujące zakątki naszej diecezji: Tropie, Nowy Sącz, Bochnię, Limanową, Pasierbiec, Stary Sącz, Krynicę. Gościnnie podejmowali ją tamtejsi duszpasterze, oprowadzając po sanktuariach jak również organizując między innymi dla nich posiłki. Dla wierności prawdzie wspomnieć należy: ks. biskupa Piotra Bednarczyka, ks. Stanisława Lisowskiego, ks. Józefa Porębę, ks. Józefa Waśniowskiego czy ks. Zdzisława Sadkę. Cenną pomoc finansową w początkowej fazie organizowania Olimpiady okazali m.in.: ks. Jakub Kiełbasa czy ks. Julian Gancarz. Nie bez znaczenia było także dyskretne materialne wsparcie ks. biskupa Józefa Życińskiego czy ks. Stanisława Mlyczyńskiego.

Jak wcześniej zaznaczono Tarnów trzykrotnie był organizatorem ogólnopolskiego finału tej Olimpiady. W związku z tym podjęto wiele koniecznych wysiłków, aby zapewnić młodzieży z całej Polski godny i spokojny pobyt. Udało się to zrealizować dzięki wspaniałomyślności wielu życzliwych instytucji i pojedynczych osób.

Słowa uznania należą się Wyższemu Seminarium Duchownemu w Tarnowie, które od samego początku w wielu dziedzinach wsparło organizację tych młodzieżowych spotkań. Ogromna w tym zasługa ks. rektora Alojzego Drożdża. Pomocą merytoryczną służyli zawsze księża profesorowie na czele z ks. Michałem Bednarzem, czy ks. Stanisławem Budzikiem. Kleryckie Zespoły wokalno-muzyczne pod kierownictwem ks. Stanisława Garnczarskiego przez wiele lat urozmaicały program religijno-intelektualnej rywalizacji młodzieży.

Życzliwą pomoc okazało I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, udostępniając dwukrotnie szkolną salą gimnastyczną na miejsce pisemnej rywalizacji młodzieży.

Problemem niemałym dla organizatorów była cała dziedzina aprowizacji przybywającej do Tarnowa młodzieży. Najpierw trzeba było zorganizować noclegi. W pierwszym roku chłopców - których nie było aż tak wielu - gościli księża z parafii zakonnych Tarnowa, a więc Księża Filipini, Misjonarze a także Bernardyni. Przez dwa lata kolejna grupa chłopców - olimpijczyków mieszkała i żywiła się w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach. Ogromna w tym zasługa Pana Stanisława Maciejczyka, ówczesnego Dyrektora Zakładów Azotowych, który z zakładowych funduszy w całości pokrył koszty utrzymania gości. Ponadto kierownik internatu pan Zdzisław Żurek wraz ze swoimi współpracownikami również pozostawili jak najpiękniejsze świadectwo tarnowskiej życzliwości. Dziewczęta za każdym razem otrzymywały nocleg i wyżywienie w domach klasztorów żeńskich w Tarnowie, u sióstr Józefitek, Służebniczek, Urszulanek, Sług Jezusa. Wielkość pomocy i życzliwości niech zobrazują cyfry: w roku 1995 gościliśmy ok. 70 uczestników, a w latach 1996-97 ponad drugie tyle. Wszędzie, gdzie mieszkała młodzież oraz jej opiekunowie spotykali się oni z życzliwością miejscowych gospodarzy. Organizatorzy, w przypadku domów zakonnych, dostarczali pieczywo oraz wędliny, przez co choć w jakimś małym stopniu umniejszali trud goszczenia tylu osób. Skoro mowa o pieczywie, należy zaznaczyć, że hojnym ofiarodawcą chleba w każdej ilości dla uczestników Olimpiady była Piekarnia Państwa Winiarskich z Tarnowa. Cukiernicy miasta Tarnowa ofiarowali dla młodzieży różnego rodzaju ciastka. Podhalańskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Tymbark" z Tymbarku podarowały uczestnikom napoje. Wędliny pochodziły od prywatnych wędliniarzy m. in. od "Taurusa" z Pilzna czy z wędliniarni z Ciężkowic.

Obok tej pomocy bardzo wymiernej pozostaje jeszcze cały obszar ogromnego i dyskretnego, ale równocześnie i nieocenionego zaangażowania kilku osób w pracach organizacyjnych. Na pierwszym miejscu należy wspomnieć państwa Kingę i Marka Wronów, którzy za każdym razem dekorowali aulę Jana Pawła II, czy też wypisywali pamiątkowe dyplomy dla uczestników, panie Władysławę Fitrzyk i Teresę Skrabę oraz ich bezimienne pomocnice, które przez kilka lat służyły swoją posługą kulinarną. Wielkość i motywy tej bardzo cennej pomocy dla młodzieży wszystkich wyżej wymienionych osób zna tylko sam Bóg. To wspomnienie o tych ludziach to zwyczajne danie świadectwa.

Kończąc należy wyrazić pragnienie, aby nadal w polskich szkołach ponadgimnazjalnych istniała i coraz bardziej się doskonaliła w swoich formach olimpiada z niełatwej dziedziny teologicznej. Aby wśród naszych katechetów wciąż znajdowali się pasjonaci, którzy zapalą młodzież do tego rodzaju intelektualnego wysiłku. Aby znajdowali się ci, którzy chętnie i bezinteresownie pomogą w jej przeprowadzaniu. To przedsięwzięcie, które już zaistniało w całej Polsce, na pewno wyda owoc w przyszłości.  

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania