Untitled Document
Godności - zwolnienia - nominacje - inne

Nominacja papieska

 • Bp Wiktor Skworc - członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów

Godności

 • Ks. Józef Hamiga - kanonikiem honorowym kapituły pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni

Zwolnienia

 • Ks. mgr Józef Bąba - z obowiązków wizytatora nauki religii dekanatu Tarnów Północ;
 • Ks. Czesław Bachula - z obowiązków wikariusza parafii Łabowa;
 • Ks. mgr Tadeusz Bańkowski COr - z urzędu proboszcza parafii pw. św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie oraz z funkcji ojca duchownego dekanatu Tarnów Południe;
 • Ks. mgr Mariusz Barwacz - z obowiązków wikariusza parafii Lipnica Murowana;
 • Ks. mgr Jarosław Biedroń CM - z obowiązków kapelana DPS w Sieradzy;
 • Ks. mgr Jerzy Borczewski - z obowiązków kapelana DPS w Tarnowie, ul. Szpitalna 53;
 • Ks. mgr Władysław Buczek - z urzędu proboszcza parafii Grobla;
 • Ks. mgr Krzysztof Chaim - z funkcji diecezjalnego konsultanta ds. komputeryzacji i głównego odpowiedzialnego za diecezjalną stronę internetową;
 • Ks. Jan Ćwik - z urzędu proboszcza parafii Dulcza Mała;
 • Ks. mgr Józef Drabik - z urzędu wicedziekana dekanatu Brzesko;
 • Ks. mgr Stanisław Duda - z obowiązków wikariusza parafii Poręba Radlna;
 • Ks. mgr Kazimierz Dudzik - z obowiązków wikariusza parafii Pogórska Wola;
 • Ks. mgr Piotr Gawenda - z obowiązków wikariusza parafii Grybów;
 • Ks. Józef Grabowski - z urzędu proboszcza parafii Mędrzechów;
 • Ks. mgr Tomasz Jamróz - z obowiązków wikariusza parafii Tarnów - Katedra;
 • Ks. Czesław Jakóbczyk - z urzędu proboszcza parafii Sromowce Niżne;
 • O. Jacek Kania OFMCap - z funkcji rektora kaplicy pw. Niepokalanego Serca Maryi w Zagórzu;
 • Ks. dr Bolesław Klaus - z wykładów na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Józef Kmak - z obowiązków notariusza oraz duszpasterza małżeństw i rodzin dekanatu Grybów;
 • Ks. Józef Kozicki - z urzędu proboszcza parafii Skrzydlna;
 • Ks. mgr lic. Stefan Król - z p.o. dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie;
 • Ks. mgr Jan Kurcap - z obowiązków wikariusza parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku;
 • Ks. Julian Laskowski - z urzędu dziekana dekanatu Brzesko;
 • Ks. mgr Czesław Litak - z urzędu proboszcza parafii Gaboń;
 • Ks. mgr Rafał Łukasik - z obowiązków wikariusza parafii Tarnów - Mościce;
 • Ks. Franciszek Malarz- z urzędu proboszcza parafii Wysowa;
 • Ks. Marian Marszałek - z funkcji duszpasterza nauczycieli i wychowawców dekanatu Radomyśl;
 • Ks. mgr Wojciech Z. Maślanka - z obowiązków wikariusza parafii Krynica Dolna;
 • Ks. mgr Tomasz Maziarka - z obowiązków wikariusza parafii Nowy Wiśnicz;
 • Ks. mgr Tadeusz Michalik - z obowiązków wikariusza parafii Chorzelów;
 • Ks. Kazimierz Nowak - z funkcji kapelana Przytuliska im. Św. Brata Alberta w Grywałdzie;
 • Ks. Stanisław Nowak - z urzędu proboszcza parafii Kąty;
 • Ks. dr hab. Antoni Paciorek - z zajęć w Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Waldemar Patulski - z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Heleny w Nowym Sączu;
 • Ks. Piotr Pawlina - z urzędu proboszcza parafii Łabowa;
 • Ks. mgr Marcin Płaneta - z obowiązków wikariusza parafii Łężkowice;
 • Ks. mgr Robert Pociecha - z obowiązków wikariusza parafii Dobrków;
 • Ks. mgr Marek Podgórski - z obowiązków wikariusza parafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu;
 • Ks. mgr Józef Potoniec - z obowiązków wikariusza parafii Szczurowa;
 • Ks. mgr lic. Ryszard Radoń - z urzędu dziekana dekanatu Tarnów Zachód;
 • Ks. Andrzej Rakoczy - z funkcji duszpasterza nauczycieli i wychowawców dekanatu Piwniczna oraz z obowiązków wizytatora nauki religii dekanatu Piwniczna;
 • Ks. mgr lic. Wojciech Rzemiński - z obowiązków wikariusza parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie;
 • Ks. mgr Stanisław Saładyga - z urzędu proboszcza parafii w Błoniu oraz z funkcji asystenta dyrektora administracyjnego WSD w Tarnowie;
 • Ks. Zdzisław Sąsiadek - z urzędu proboszcza parafii Bukowiec;
 • Ks. dr Bogusław Seremet - z zajęć w Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Maciej Skoczeń - z obowiązków wikariusza parafii Tarnów - Terlikówka;
 • Ks. mgr lic. Piotr Smoła - z obowiązków wikariusza parafii Tarnów Mościce;
 • Ks. dr hab. Józef Stala - z funkcji diecezjalnego wizytatora nauki religii;
 • Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk - z funkcji sekretarza Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Kazimierz Stempniowski - z obowiązków wikariusza parafii pw. NSPJ w Tarnowie;
 • Ks. mgr Roman Tabor - z obowiązków wikariusza parafii NSPJ w Tarnowie;
 • Ks. mgr Andrzej Wąsowicz - z obowiązków wikariusza parafii Pilzno;
 • Ks. mgr Marcin Wilczkiewicz -z obowiązków wikariusza parafii Szymbark;
 • Ks. mgr Władysław Włodarczyk - z obowiązków wikariusza parafii Sufczyn;
 • Ks. Marian Wójcik - z urzędu proboszcza parafii Grywałd;
 • Ks. mgr Karol Żuraw - z obowiązków wikariusza parafii Machowa;
 • Ks. mgr Paweł Żurowski - z obowiązków wikariusza parafii Zdziarzec;

Nominacje proboszczowskie

 • Ks. Józef Bania - proboszczem parafii Dulcza Mała;
 • Ks. mgr Wiesław Czaja - proboszczem parafii w Błoniu;
 • Ks. Jan Ćwik - proboszczem parafii Gaboń;
 • Ks. mgr Alfons Górowski - proboszczem parafii Grywałd;
 • Ks. mgr lic. Włodzimierz Mleczko COr - proboszczem parafii pw. św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie;
 • Ks. mgr Stanisław Saładyga - proboszczem parafii Mędrzechów;
 • Ks. mgr Zenon Tomasiak - proboszczem parafii Bukowiec;
 • Ks. Marian Wójcik - proboszczem parafii Grobla;

Nominacje na administratorów parafii

 • Ks. mgr Jan Burdek - administratorem parafii Rzuchowa;
 • Ks. mgr Jacek Daniel - administratorem parafii Wysowa;
 • Ks. mgr Andrzej Fik - administratorem parafii Łabowa;
 • Ks. mgr Marek Kądzielawa - administratorem parafii Sromowce Niżne;
 • Ks. Piotr Pawlina - administratorem parafii Skrzydlna;
 • Ks. mgr Jan Witek - administratorem parafii Kąty;

Inne nominacje

 • Ks. dr Tomasz Atłas - delegatem ds. Misjonarzy Komisji Episkopatu ds. Misji;
 • Ks. Jan Augustyn - ojcem duchownym dekanatu Krynica;
 • Ks. Franciszek Bondek - wicedziekanem dekanatu Krościenko;
 • Ks. Edward Bryła - pomoc duszpasterska w parafii MB Anielskiej w Dębicy;
 • Ks. mgr Józef Bobowski - wicedziekanem dekanatu Tarnów Zachód, na kolejne pięciolecie;
 • Ks. mgr Rafał Budzik - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Mielec-Północ;
 • Ks. Bp Stanisław Budzik - nadzorowanie prac Diecezjalnej Komisji Sztuki Kościelnej;
 • Ks. mgr Krzysztof Ciebień - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Limanowa;
 • Ks. mgr lic. Stanisław Ciurka - duszpasterzem nauczycieli i wychowawców dekanatu Piwniczna i wizytatorem nauki religii dekanatu Piwniczna;
 • Ks. mgr Wiesław Czaja - asystentem Dyrektora Administracyjnego WSD w Tarnowie;
 • M. Celina Czechowska - referentką diecezjalną, na kolejne pięciolecie;
 • Ks. mgr Józef Drabik - dziekanem dekantu Brzesko;
 • Ks. mgr Andrzej Dudek - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Brzesko;
 • Ks. mgr Wojciech Duplak - duszpasterzem nauczycieli i wychowawców dekanatu Radomyśl;
 • Ks. mgr Rafał Główczyk - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Pustków;
 • Ks. mgr Czesław Górka - wizytatorem nauki religii dekanatu Tarnów Północ;
 • Ks. mgr Tadeusz Górka - wicedziekanem dekanatu Brzesko;
 • Ks. mgr Alfons Górowski - ojcem duchownym dekanatu Krościenko;
 • Ks. mgr Jan Gwóźdż - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Ropa;
 • Ks. dr Andrzej Jeż - dziekanem dekanatu Tarnów Zachód;
 • Ks. mgr Jacek Kantor - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Dębica-Zachód;
 • Ks. mgr Kazimierz Kapcia - członkiem zespołu Duszpasterstwa Ludzi Pracy Diecezji Tarnowskiej;
 • Ks. Marek Kądzielawa - duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców dekanatu Krościenko;
 • Ks. dr Marek Kluz - sekretarzem Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Jacek Kmiecik - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Tymbark;
 • Ks. mgr Edward Kobos- moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Tymbark;
 • Ks. mgr Sławomir Korus - moderatorem diecezjalnego dzieła powołań okręg Brzesko;
 • Ks. mgr Damian Kostrzewa - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Nowy Sącz-Wschód;
 • Ks. mgr Zbigniew Kruczyński - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Wojnicz;
 • Ks. mgr lic. Stefan Król - zastępcą dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie;
 • Ks. mgr Stanisław Kurczab - wicenotariuszem ds. łączności internetowej dekanatu Mielec-Południe;
 • Ks. mgr Mariusz Kwiek- moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Radomyśl;
 • Ks. mgr Tomasz Lelito - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Tarnów-Zachód;
 • Ks. dr Piotr Łabuda - kierownikiem Działu Redakcji i Promocji Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS oraz wykładowcą w Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie - Sekcja w Tarnowie;
 • Ks. mgr Witold Machalski - kapelanem DPS w Tarnowie, ul. Szpitalna 53;
 • Ks. mgr Tomasz Majchrzak - kapelanem Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu;
 • Ks. Ryszard Mandrysz CM - kapelanem DPS w Sieradzy;
 • Ks. mgr lic. Marek Mierzyński - duszpasterzem akademickim przy parafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu;
 • Ks. Leopold Misterka - kapelanem Przytuliska im. Św. Brata Alberta w Grywałdzie;
 • Ks. mgr Dariusz Nawalaniec - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Ołpiny;
 • Ks. mgr Dariusz Nowak - wicenotariuszem ds. łączności dekanatu Radomyśl;
 • Ks. mgr Rafał Nowak - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Krynica;
 • Ks. mgr Wiesław Nowak - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Bochnia-Zachód;
 • Ks. Jan Nowakowski - kapelanem Koła Łowieckiego "Łoś" w Bochni;
 • Ks. mgr Mikołaj Piec - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Piwniczna;
 • Ks. mgr lic. Grzegorz Piekarz - dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie;
 • Ks. mgr Daniel Pietryka - głównym odpowiedzialnym za diecezjalną stronę internetową;
 • Ks. mgr Stanisław Saładyga - wicedziekanem dekanatu Szczucin;
 • Ks. mgr lic. Adam Samborski - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Bochnia-Wschód;
 • Ks. mgr Andrzej Seidler - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Ciężkowice;
 • Ks. mgr Piotr Siemek - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Krościenko;
 • Ks. mgr Artur Sitko - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Pilzno;
 • Ks. dr Stanisław Sojka - duszpasterzem Policji oraz kapelanem Miejskiej Policji w Tarnowie, na kolejne pięciolecie;
 • Ks. mgr Marek Szewczyk - notariuszem i duszpasterzem małżeństw i rodzin dekanatu Grybów;
 • Ks. mgr Paweł Szewczyk - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Uście;
 • O. Jan Szpila OFM - ojcem duchownym dekanatu Tarnów-Południe;
 • O. Marcin Świąder OFMCap - rektorem kaplicy pw. Niepokalanego Serca Maryi w Zagórzu;
 • Ks. mgr Sławomir Urbańczyk - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Nowy Sącz-Zachód;
 • Ks. mgr Mariusz Urbański - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Ołpiny;
 • Ks. mgr Leszek Wieczorek - moderatorem duszpasterstwa młodzieży dekanatu Krościenko;
 • Ks. mgr Stanisław Wojdak - ojcem duchownym WSD w Tarnowie;
 • Ks. mgr Krzysztof Wójs - duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Tuchów;

Zmiany wśród księży wikariuszy - 2005

 • Ks. mgr Marek Bach - Jodłowa
 • Ks. mgr Czesław Bachula - Poręba Radlna
 • Ks. mgr Piotr Bodziony - Bochnia, św. Pawła
 • Ks. mgr Jerzy Borczewski - Wietrzychowice
 • Ks. mgr Paweł Broński - Nowy Sącz, św. Kazimierza
 • Ks. mgr Bernard Budacz - Ołpiny k. Jasła
 • Ks. mgr Iwan Cabaj - Brzeźnica k. Dębicy
 • Ks. mgr Krzysztof Ciebień - Limanowa, MB Bolesnej
 • Ks. mgr Waldemar Cieśla - Przecław
 • Ks. mgr Krzysztof Cwenar - Tarnów, MB Szkaplerznej
 • Ks. mgr Janusz Czajka - Chorzelów
 • Ks. mgr lic. Piotr Drewniak - Krynica Dolna
 • Ks. mgr Dariusz Dudek - Nagawczyna
 • Ks. mgr Piotr Dymiński - Lipnica Murowana
 • Ks. mgr Bogdan Florek - Nowy Sącz, MB Niepokalanej
 • Ks. mgr Andrzej Gadzina - Ochotnica Górna
 • Ks. mgr Jan Gniewek - Słopnice
 • Ks. mgr Piotr Golemo - Nowy Sącz, MB Bolesnej
 • Ks. mgr lic. Paweł Górski - Mielec, Ducha Świętego
 • Ks. mgr Jan Gwóźdź - Ropa
 • Ks. mgr Jerzy Janeczek - Mielec, Duch Świętego
 • Ks. mgr Krzysztof Jaskułka - Dąbrowa Tarnowska
 • Ks. mgr lic. Józef Bąk - Mystków
 • Ks. mgr Andrzej Jurusik - Zalasowa
 • Ks. mgr Stanisław Kaczka - Brzesko, św. Jakuba
 • Ks. mgr Kantor Jacek - Dębica, MB Anielskiej
 • Ks. mgr Marek Kita - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Mieczysław Kita - Nowy Sącz, św. Kazimierza
 • Ks. mgr Stanisław Kita - Ptaszkowa
 • Ks. mgr Damian Kostrzewa - Nowy Sącz, MB Niepokalanej
 • Ks. mgr Kazimierz Koszyk - Olesno
 • Ks. mgr Janusz Kras - Rzuchowa
 • Ks. mgr Adam Król - Krościenko
 • Ks. mgr Mariusz Król - Tarnów-Katedra
 • Ks. mgr Sławomir Krzyżanowski - Wojnicz
 • Ks. mgr Marian Kujda - Łososina Górna
 • Ks. mgr Tomasz Kukułka - Limanowa
 • Ks. mgr Marek Kula - Skrzydlna
 • Ks. mgr Konrad Kupiec - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Mariusz Kwiek - Zasów
 • Ks. mgr Tomasz Lelito - Tarnów-Mościce
 • Ks. mgr Leszek Lipiński - Nowy Sącz, św. Małgorzaty
 • Ks. mgr Grzegorz Lubecki - Łabowa
 • Ks. mgr Ryszard Łątka - Tymowa
 • Ks. mgr Witold Machalski - Tarnów, MB Fatimskiej
 • Ks. mgr Zenon Macko - Tarnów, NSPJ
 • Ks. mgr Krzysztof Majerczak - Nowy Wiśnicz
 • Ks. mgr Roman Majoch - Wola Rzędzińska, MBNP
 • Ks. mgr Janusz Maziarka - Dębica, Krzyż św. i MB Bolesnej
 • Ks. mgr Czesław Mazur - Mystków
 • Ks. mgr lic. Marek Mierzyński - Nowy Sącz, MB Niepokalanej
 • Ks. mgr Krzysztof Migacz - Błonie
 • Ks. mgr Krzysztof Mirek - Cikowice
 • Ks. mgr Dariusz Nawalaniec - Olszyny k. Jasła
 • Ks. mgr Rafał Nowak - Krynica Zdrój
 • Ks. mgr Wiesław Nowak - Bochnia, św. Pawła
 • Ks. mgr Wojciech Ochalik - Nowa Wieś
 • Ks. mgr Grzegorz Ochał - Brzeźnica k. Dębicy
 • Ks. mgr Mikołaj Piec - Piwniczna Zdrój
 • Ks. mgr Rafał Płaczek - Podegrodzie
 • Ks. mgr Kazimierz Pszeniczny - Limanowa
 • Ks. mgr Sławomir Ptak - Ropa
 • Ks. mgr Jakub Rozum - Nowa Jastrząbka
 • Ks. mgr Bogusław Ruchała - Stary Sącz
 • Ks. mgr Józef Rusnarczyk - Jazowsko
 • Ks. mgr Józef Rzepka - Lubcza
 • Ks. Józef Schab - Rytro
 • Ks. mgr Stanisław Serafin - Tarnów-Klikowa
 • Ks. mgr Władysław Sipior - Szarwark
 • Ks. mgr Wiesław Skrabacz - Żeleźnikowa
 • Ks. mgr Jacek Słota - Bochnia, św. Mikołaja
 • Ks. mgr Stefan Smajdor - Żeleźnikowa
 • Ks. mgr Bogusław Soleński - Dębica, Miłosierdzia Bożego
 • Ks. mgr Stanisław Stasiak - Jodłowa
 • Ks. mgr Marek Szewczyk - Krużlowa
 • Ks. mgr Paweł Szewczyk - Szczurowa
 • Ks. mgr Krzysztof Szkarłat - Dębica, Krzyża św. i MB Bolesnej
 • Ks. dr Andrzej Ślusarz - Pustynia
 • Ks. mgr Sylwester Taraszka - Ochotnica Dolna
 • Ks. mgr Jan Tomczyk - Tarnów, bł. Karoliny Kózkówny
 • Ks. mgr Albert Urbaś - Grybów
 • Ks. mgr Piotr Wawrzyniak - Tarnów, bł. Karoliny Kózkówny
 • Ks. mgr Jan Wieciech - Chomranice
 • Ks. mgr Wiesław Skrabacz - Żeleźnikowa
 • Ks. mgr Marek Wojnarowski - Czermna
 • Ks. mgr Bogusław Woźniak - Nagoszyn
 • Ks. mgr Michał Zieliński - Sufczyn

Parafie neoprezbiterów

 • Ks. mgr Bartosz Bąk - Tarnów-Terlikówka
 • Ks. mgr Piotr Bober - Łężkowice
 • Ks. mgr Waldemar Bożek - Ciężkowice
 • Ks. mgr Rafał Budzik - Mielec, św. Mateusza
 • Ks. mgr Marcin Byś - Pleśna
 • Ks. mgr Włodzimierz Chwałek - Pogórska Wola
 • Ks. mgr Tomasz Cwenar - Grabno
 • Ks. mgr Robert Duda - Tarnów-Mościce
 • Ks. mgr Andrzej Dudek - Brzesko, św. Jakuba
 • Ks. mgr Sylwester Dziedzic - Rzezawa
 • Ks. mgr Janusz Faltyn - Bochnia, św. Jana
 • Ks. mgr Michał Franczak - Dobrków
 • Ks. mgr Marcin Gądek - Dąbrowa Tarnowska
 • Ks. mgr Piotr Gąsior - Tylmanowa
 • Ks. mgr Rafał Główczyk - Pustków
 • Ks. mgr Piotr Gwiżdż - Zdziarzec
 • Ks. mgr Rafał Igielski - Borowa k. Mielca
 • Ks. mgr Waldemar Jachymczak - Tęgoborze
 • Ks. mgr Piotr Jaworski - Jadowniki
 • Ks. mgr Krzysztof Kamieński - Luszowice
 • Ks. mgr Marek Kęska - Łukowica
 • Ks. mgr Grzegorz Kiełbasa - Pilzno
 • Ks. mgr Zbigniew Kmiecik - Grybów
 • Ks. mgr Knapik Maciej - Mogilno
 • Ks. mgr Bartłomiej Król - Bochnia, św. Pawła
 • Ks. mgr Zbigniew Kruczyński - Wierzchosławice
 • Ks. mgr Robert Krzyszkowski - Nowy Sącz-Biegonice
 • Ks. mgr Jacek Kurcz - Mielec-Rzochów
 • Ks. mgr Paweł Lebda - Lipnica Wielka
 • Ks. mgr Łukasz Matyka - Porąbka Uszewska
 • Ks. mgr Grzegorz Michalec - Szymbark
 • Ks. mgr Bartłomiej Musiał - Brzezna
 • Ks. mgr Dominik Niemiec - Przecław
 • Ks. mgr Paweł Nowak - Tymbark
 • Ks. mgr Mariusz Ogorzelec - Bolesław
 • Ks. mgr Dariusz Piechnik - Wielogłowy
 • Ks. mgr Szymon Pięk - Wadowice Górne
 • Ks. mgr Michał Rosa - Nowy Sącz, św. Heleny
 • Ks. mgr Róg Paweł - Podegrodzie
 • Ks. mgr Siembab Tomasz - Stary Wiśnicz
 • Ks. mgr Szczepan Słowik - Łęki Górne
 • Ks. mgr Tadeusz Szydłowski - Tuchów
 • Ks. mgr Mirosław Świerk - Górki k. Mielca
 • Ks. mgr Tomasz Wroński - Zbylitowska Góra
 • Ks. mgr Janusz Wszołek - Nowe Rybie
 • Ks. mgr Piotr Zając - Książnice

Zmiana zamieszkania

 • Ks. mgr Dariusz Mikowski - Dom Księży Emerytów, Tarnów, ul. Pszenna 7;
 • Ks. Kazimierz Mularz - Dom Księży Emerytów w Tarnowie, ul Pszenna 7;
 • Ks. Marian Przybyło - parafia Biesiadki
 • Ks. Zdzisław Sąsiadek - parafia Krzeczów;
 • Ks. Piotr Wenda - Dom Księży Emerytów, Tarnów, ul. Pszenna 7;

Kapłani, którzy podjęli posługę duszpasterską poza diecezją

 • Ks. mgr Józef Dudzik - duszpasterzem wśród Polonii w USA - Massatchusetts - diecezja Worcester;
 • Ks. mgr Piotr Galus - duszpasterzem w Irlandii;
 • Ks. mgr Tomasz Jamróz - duszpasterzem w Niemczech, diecezja moguncka;
 • Ks. mgr Jan Kurcap - duszpasterzem w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech;
 • Ks. mgr Jerzy Krzanowski - duszpasterzem w Niemczech
 • Ks. dr Mirosław Łanoszka - duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii;
 • Ks. mgr Marcin Płaneta - duszpasterzem na Ukrainie, diecezja odessko-symferopolska;
 • Ks. mgr lic. Piotr Smoła - duszpasterzem na Ukrainie, archidiecezja lwowska;
 • Ks. mgr Andrzej Wąsowicz - duszpasterzem w Czechach, diecezja brneńska;
 • Ks. mgr Marcin Wilczkiewicz - duszpasterzem we Włoszech, archidiecezja pizańska;
 • Ks. mgr Władysław Włodarczyk - duszpasterzem w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii;
 • Ks. mgr Karol Żuraw - duszpasterzem w Hiszpanii, diecezja Huelva;

Urlop

 • Ks. mgr Paweł Marmuźniak
 • Ks. Antoni Potoniec

Ekskardynacje

 • Ks. Ryszard Polek - USA, diecezja Worcester

Tytuły naukowe otrzymali

 • Ks. dr Tomasz Atłas - doktor nauk teologicznych w zakresie misjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, dnia 23.05.2005 r.
 • Ks. dr Andrzej Ślusarz - doktor nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym - Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dnia 16.06.2005 r.
 
Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania