Untitled Document
Akta Biskupa Tarnowskiego

O zachowanie trzeźwości, bezpieczeństwa na drogach i przy pracach żniwnych
Słowo pasterskie Biskupa Tarnowskiego na 18 Niedzielę Zwykłą (31 lipca 2005 r.)

Drodzy Diecezjanie!

Stoimy u progu sierpnia, miesiąca który dla naszego społeczeństwa ma wyjątkowe znaczenie. To okres pielgrzymek do sanktuarium na Jasnej Górze, czas świąt maryjnych i narodowych. W roku bieżącym sierpień będzie też okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia solidarnego zrywu naszego narodu ku wolności. Sierpień, choć jest miesiącem wakacyjnych wyjazdów, dla wielu z Was, Drodzy Diecezjanie, jest czasem wytężonej, żniwnej pracy. Wszystkie te motywy skłaniają do zwrócenia się do Was ze słowami specjalnego przesłania.

1. Kontynuując coroczne apele Episkopatu Polski, proszę Was przede wszystkim o powstrzymanie się w sierpniu od spożywania napojów alkoholowych. Zachęcam do pełnej abstynencji i zachowania trzeźwości. Do takiej postawy skłania wiele racji natury religijno-moralnej, patriotycznej i praktycznej.

Alkohol pozostaje wciąż poważnym zagrożeniem nie tylko dla moralnej, ale też fizycznej egzystencji narodu. Tym bardziej, że w ostatnim czasie zauważa się wzrost jego spożycia. Statystyczny Polak wypija obecnie w ciągu roku około 10 litrów czystego spiritusu. Coraz częściej po alkohol sięgają młodzi i coraz młodsi. W dodatku, w wielu miejscowościach naszej diecezji likwiduje się szkoły z bibliotekami i ośrodki kultury. Równocześnie dla pomnażania doraźnych zysków, władze samorządowe zezwalają na nowe punkty handlu alkoholem i miejsca spożywania procentowych trunków. Zjawiska te są szczególnie bolesne na terenach dotkniętych ubóstwem i wysokim bezrobociem, albowiem - poprzez alkohol - niedostatek materialny przyobleka się tam często w biedę duchową. Ta krótkowzroczna polityka, prowadzona w imię wolności działalności gospodarczej, przynosi szczególnie w młodym pokoleniu wzrost aspołecznych zachowań, postawy agresji i chamstwa, przejawiających się przede wszystkim w języku, w używanym słownictwie.

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, aby dzielić się z bliźnimi chlebem: "Wy, dajcie im jeść". W świetle tych słów trzeba wypowiedzieć ewangeliczne "biada" pod adresem tych, którzy lekceważąc słowa Syna Bożego i żerując na ludzkiej słabości, zamiast kromki chleba, podają bliźniemu wódkę.

Za przytoczoną powyżej liczbą 10 litrów statystycznego spirytusu, kryje się ogrom ludzkich dramatów i nieszczęść, powodowanych alkoholem: zrujnowane zdrowie, niewola uzależnień, rozbite rodziny, cała gama przestępstw, wypadki przy pracy i na drogach.

2. W roku ubiegłym, w całym kraju, doszło do prawie 51 tysięcy wypadków drogowych. Zginęło w nich 5 712 osób, rannych zostało blisko 65 tysięcy. To obfite żniwo śmierci, nieszczęść i łez ma wiele przyczyn. Na pewno jedną z istotnych jest fatalny stan naszych dróg, ich nawierzchni i brak odpowiednich arterii komunikacyjnych. Trzeba zauważyć, iż na terenie naszej diecezji nie ma ani jednego kilometra autostrady. Niewydolność komunikacyjna Polski, przy rozmiarach naszego kraju i jego tranzytowym położeniu, nosi znamiona kompromitującego skandalu. To wynik zaniedbań i nieudolności administracji państwowej, a przede wszystkim spadek, jaki demokratyczna Polska przejęła po epoce komunizmu. Spadek ten jest tak samo smutny i obciążający, jak pogierkowski dług wynoszący obecnie blisko 400 miliardów złotych. Nie tylko entuzjastom stawiania pomników byłemu sekretarzowi komunistycznej partii warto przypomnieć, iż, jako naród, ciągle spłacamy i jeszcze przez 19 lat będziemy spłacać ów zaciągnięty i w dużym stopniu zmarnotrawiony kredyt. Nasuwa się w tym miejscu biblijne przysłowie: "Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom drętwieją zęby" (por. Jr 31,29).

Drodzy Bracia i Siostry!

Przy takim stanie rzeczy, zwracam się do Was z serdeczną prośbą, aby korzystać z dróg umiejętnie oraz z poszanowaniem wszystkich przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych o przestrzeganiu ograniczeń prędkości w terenach zabudowanych. Podkreślam też z naciskiem, że jest rzeczą niedopuszczalną, aby ktokolwiek, a tym bardziej osoba wierząca, kierowała pojazdem po spożyciu alkoholu! Napawa głębokim smutkiem fakt, iż mimo ponawianych nieustannie apeli Kościoła i policji, wciąż znajdują się tacy, którzy tak właśnie robią. To karygodne igranie z życiem cudzym i własnym. Zasiadanie za kierownicą w stanie nietrzeźwym jest naruszeniem Bożych przykazań, jest grzechem! Niestety tylko w naszym regionie, w ubiegłym roku, nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 372 wypadków i 850 kolizji drogowych. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 29 osób, a ponad 500 zostało rannych.

"Kierujmy się miłością na drodze" - to hasło Krajowego Duszpasterstwa Kierowców powinno być mottem wszystkich uczestników drogi. Niech nie zabraknie wyobraźni, wzajemnej życzliwości i pokornej cierpliwości. Zwłaszcza teraz, kiedy drogowcy dość niefrasobliwie, bo w szczycie sezonu turystycznego i nie zawsze z wyobraźnią, wychodzą na drogi z pracami; w dodatku drogi te bywają często zatłoczone wzmożonym ruchem wakacyjnym, a na wielu z nich pojawiają się ponadto maszyny rolnicze.

3. Rozpoczyna się czas żniw. To czas - można powiedzieć - świętej posługi, albowiem czynionej wokół chleba. Zwracam się do rolników, aby mieli świadomość wielkości i ważności swej ciężkiej pracy. Uwrażliwiam Was, Drodzy Rolnicy, na jej sakralny wymiar, a zarazem proszę instytucje oraz osoby prywatne, związane z działalnością rolniczą, o udzielenie pracującym przy żniwach wszelkiej potrzebnej pomocy. Wyrażam nadzieję, że w tym roku skup zboża będzie lepiej zorganizowany, a rolnicy będą mogli je sprzedać za godziwą cenę!

Bezpieczeństwo pracy na roli domaga się, aby wykonywana była zawsze w trzeźwości. Albowiem nie wolno wystawiać na próbę Bożej Opatrzności używaniem przestarzałych urządzeń, niekompetentną ich obsługą czy nietrzeźwością.

Zwracam się do wszystkich z serdeczną prośbą, by szczególną troską w tym gorącym żniwnym czasie, otoczyć młodzież i starsze dzieci, które pomagają w pracach polowych. Niech nie wykonują czynności ponad siły, niech nie będą narażane na jakiekolwiek zagrożenia!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, pamiętajcie zwłaszcza o małych dzieciach. Trzymajcie je z dala od maszyn rolniczych, nie pozostawiajcie bez opieki nie tylko w domu czy w polu, ale też przy drodze, gdzie często brak chodników, a brawura niektórych kierowców stwarza dla dzieci potencjalne niebezpieczeństwo wypadku, a w konsekwencji ich kalectwa czy nawet śmierci. Proszę wszelkie instytucje samorządowe, parafie, domy zakonne i sąsiadów, aby w miarę potrzeb i możliwości pomogli zapracowanym przy żniwach rodzicom i zorganizowały opiekę na małymi dziećmi. Niech w czasie żniw okazuje się tradycyjna wiejska solidarność, wola pomocy i współpracy.

Drodzy Diecezjanie!

Bóg przez proroka Izajasza poucza w dzisiejszym I czytaniu: "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci?".

Proszę was gorąco: Uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby sierpień był naprawdę przeżyty w trzeźwości! Aby było coraz mniej takich, którzy, jako ofiary nałogu, kupują dla siebie czy dla swoich bliskich, zamiast chleba alkohol. Liczy się dosłownie każdy abstynencki gest!

Abstynencja i trzeźwość to świadectwa wewnętrznej wolności i chrześcijańskiej solidarności z osobami dotkniętymi problemami alkoholowymi, to zwiastujący nadzieję przykład życia oraz forma wynagrodzenia za grzechy pijaństwa.

Niech postawa sierpniowej abstynencji i trzeźwości oraz modlitwy o trzeźwość będą też znakiem szacunku i miłości do zmarłego w kwietniu naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, któremu tak bardzo leżała na sercu pełna wolność i rzeczywista wielkość polskiego narodu.

Bracia i Siostry!

Na sierpniowy trud żniwnej pracy, radość trzeźwego życia, obfitość plonów i bezpieczne poruszanie się pod drogach z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Tarnów, 26 lipca 2005 r.,

we wspomnienie świętych Joachima i Anny.

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania