Untitled Document
Akta Biskupa Tarnowskiego

Zachęta do modlitwy o ewangeliczną jakość życia kapłańskiego
Komunikat Biskupa Tarnowskiego na Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

Drodzy Diecezjanie!

Ojciec Święty Benedykt XVI w swym pierwszym przemówieniu po wyborze na Stolicę Piotrową, na zakończenie konklawe, nawiązując do przeżywanego obecnie w Kościele Roku Eucharystii, "z wielką serdecznością" zwrócił się do kapłanów z prośbą, aby szczególną miłością i czcią otaczali Jezusa Eucharystycznego. Kapłaństwo służebne, powiedział Benedykt XVI, narodziło się w Wieczerniku wraz z Eucharystią. Zatem życie kapłańskie z tego szczególnego tytułu powinno mieć "kształt eucharystyczny".

Sprawowanie najświętszych Tajemnic jest wymagające. Oczekuje od szafarzy "sakralnego" charakteru ich życia. Ich świętość winna się objawiać nie tylko w sposobie celebracji świętych tajemnic, ale w całym stylu życia każdego kapłana.

W najbliższą niedzielę, 3 lipca, już tradycyjnie w naszej diecezji, będziemy się modlić o uświęcenie osób duchownych. Bowiem, tylko prowadząc życie święte, kapłani stają się wiarygodnymi głosicielami zbawienia. Szczególnie w kontekście nowej ewangelizacji, jak napisał Sługa Boży Jan Paweł II w tegorocznym Liście na Wielki Czwartek, ludzie mają prawo zwracać się do kapłanów w nadziei, że "zobaczą" w nich Chrystusa (por. J 12,21). Potrzebują tego zwłaszcza ludzie młodzi, których Chrystus nie przestaje wzywać, aby stawali się Jego przyjaciółmi, a niektórym z nich proponuje, by całkowicie oddali się dla sprawy królestwa Bożego.

Z pewnością nie zabraknie powołań, stwierdza ze spokojem Jan Paweł II, jeśli podniesie się jakość życia kapłańskiego, jeżeli kapłani będą bardziej święci, bardziej radośni, bardziej gorliwi w swoim posługiwaniu. Bowiem kapłan "zdobyty" przez Chrystusa (por. Flp 3,12) z większą łatwością i skutecznością "zdobywa" innych dla Chrystusa (por. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 r. , nr 7).

Umiłowani Bracia i Siostry!

Zwracam się dziś do Was z gorącym apelem, abyście nie ustawali w modlitwie o świętość, czyli ewangeliczną jakość życia szafarzy Bożych tajemnic. Zwłaszcza w najbliższą niedzielę adoracyjną, w Roku Eucharystii, niech to będzie modlitwa do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech tę modlitwę przed tabernakulum podejmują sami kapłani , którzy każdego dnia wypowiadają słowa konsekracji.

Niech podejmują diakoni , którzy bezpośrednio włączeni są w posługę słowa i służbę ołtarza.

Także lektorzy, akolici i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej , którzy posiadają wyraźną świadomość daru, jakim jest powierzona im służba dla godnego celebrowania Eucharystii.

Niech modlą się przyszli kapłani doświadczający w życiu seminaryjnym radości płynącej z codziennego uczestnictwa we Mszy św. i prowadzący długie dialogi z Jezusem Eucharystycznym.

Niech trwają na modlitwie i kontemplacji osoby konsekrowane , doświadczające przyjaźni Jezusa, nadającego sens i pełnię ich całkowitemu pójściu za głosem powołania.

Niech nie ustają w modlitwie wspólnoty modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie .

Niech modlą się wszyscy wierni odkrywający w Eucharystii światło i moc na drogach codziennego życia zawodowego, a zwłaszcza rodzinnego.

Drodzy Diecezjanie!

W dzisiejszej Ewangelii Apostołowie usłyszeli z ust Chrystusa zapewnienie: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40). Przyjmijcie zatem, otwartym sercem w przestrzeń Waszych codziennych modlitw wszystkich kapłanów, zwłaszcza swoich duszpasterzy. Przez to przyjmiecie do swego życia samego Chrystusa, który jako Syn, jest posłany przez Ojca w Duchu Świętym.

Na wytrwałą modlitwę o uświęcenie kapłanów z serca wam, Drodzy Diecezjanie, błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Tarnów, 23 czerwca 2005 r.

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania