Untitled Document
Akta konferencji Episkopatu Polski

List gratulacyjny Biskupa Tarnowskiego do Arcybiskupa Stanisława Dziwisza, po nominacji na Metropolitę Krakowskiego

Ekscelencjo, Drogi Księże Arcybiskupie!

Ogłoszona przed chwilą decyzja papieża Benedykta XVI o powierzeniu Waszej Ekscelencji czcigodnej Stolicy Biskupiej w Krakowie budzi radość, przynagla do złożenia życzeń i gratulacji oraz mobilizuje do modlitwy w intencjach nowego Biskupa i Metropolity Krakowskiego.

Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za powierzenie Archidiecezji Krakowskiej najbliższemu współpracownikowi Sługi Bożego papieża Jana Pawła II, wcześniej niestrudzonemu Biskupowi Kościoła Krakowskiego i następcy św. Stanisława BiM na tej stolicy.

W dniu ogłoszenia nominacji składamy Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Niech św. Stanisław Szczepanowski wyprasza łaski potrzebne w codziennej służbie Archidiecezji Krakowskiej, Metropolii Krakowskiej i całemu Kościołowi w Polsce. Niech posługa Waszej Ekscelencji przynosi błogosławione owoce wiary, niech buduje cywilizację miłości, niech wyzwala i umacnia nadzieję!

W tych i wszystkich intencjach Waszej Ekscelencji - naszego nowego Metropolity - modlimy się i o modlitewnej pamięci zapewnimy. Miejscem szczególnej pamięci będzie sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie, gdzie od dziś będzie zanoszona do Boga codzienna modlitwa za nowego biskupa krakowskiego Stanisława.

Już dziś zapraszamy Waszą Ekscelencję do nawiedzenia Kościoła Tarnowskiego, któremu Wasza Ekscelencja był zawsze życzliwy.

Przesyłamy Waszej Ekscelencji słowa braterskich pozdrowień i dar modlitwy zanoszonej do Boga przez pełne miłości Serce Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Pasterz Kościoła Tarnowskiego wraz z Biskupami Pomocniczymi i całą Diecezjalną Wspólnotą.

Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Tarnów, 3 czerwca 2005 r., w uroczystość NSPJ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowanie Arcybiskupa Stanisława Dziwisz za życzenia z okazji mianowania Go Arcybiskupem i Metropolitą Krakowskim

Rzym, 4 czerwca 2005 r.

Ekscelencjo,
Drogi Księże Biskupie Wiktorze!

Jestem wdzięczny za życzliwe słowa z okazji mianowania mnie przez Ojca Świętego Benedykta XVI Arcybiskupem i Metropolitą Krakowskim.

Świadom jestem wielości zadań, jakie mnie czekają na stolicy arcybiskupiej Wielkich moich Poprzedników, dlatego podejmuję je z wiarą w pomoc Bożą i duchowe wsparcie, jakiego spodziewam się od Umiłowanego Ojca Świętego, Sługi Bożego Jana Pawła II. Liczę także na życzliwość Episkopatu Polski i serdeczną współpracę dla dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Dziękując za pamięć w modlitwach, nadal proszę i pozdrawiam serdecznie Pasterza Kościoła Tarnowskiego, Biskupów Pomocniczych i Wiernych Diecezji Tarnowskiej.

Abp Stanisław Dziwisz

 

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania