Untitled Document
Akta konferencji Episkopatu Polski

List Biskupa Tarnowskiego wraz z Biskupami Pomocniczymi do Ojca Świętego Benedykta XVI

Heiliger Vater!

Die gute Nachricht von Ihrer Wahl zum Amt des heiligen Petrus hat in Polen eine breite Welle der Freude ausgelöst.

Wir freuen uns, dass in Ihrer Person der beste und langjährige Mitarbeiter unseres heimgegangenen Hl. Vaters Johannes Paul II. zu seinem Nachfolger gewählt worden ist, den wir als berühmten Theologen, als treuen Diener der Wahrheit und eifrigen Zeugen der Liebe erfahren haben.

Die Freude war besonders groß in der Diözese Tarnów, wo wir uns an Ihren Besuch vor zwei Jahren dankbar erinnern. Die Worte, die Sie in Szczepanów, dem Geburtsort des heiligen Stanislaus, anlässlich des 750. Jahrestages seiner Heiligsprechung an uns gerichtet haben, sind noch heute lebendig in unseren Herzen.

In Ihrer Predigt zur Amtseinführung haben Sie gesagt, dass Sie sich getragen vom Glauben der Kirche - nicht allein fühlen. Wir möchten Ihnen versprechen, dass die Hirten und die Gläubigen der Diözese Tarnów zu denen gezählt werden möchten, welche den Heiligen Vater in Liebe und Treue mit ständigem Gebet begleiten. Wir flehen den Herrn der Kirche an, dass der neue Fischer Christi uns mit dem Netz des Evangeliums aus den Wassern des Todes ans helle Licht Gottes bringt und uns als guter Hirte auf die Schultern nimmt und zu den Wassern des Lebens trägt.

In Szczepanów, wo wir uns heute zum Gebet versammeln, singt das Volk Gottes, in seinem Haus zusammengerufen, ein feierliches Te Deum und Tu illum adiuva für unseren Hl. Vater Benedikt XVI, qui venit ad nos in nomine Domini!

In brüderlicher Verbundenheit grüßen Sie recht herzlich

Wiktor Skworc - Bischof von Tarnów
Stanisław Budzik - Weihbischof
Władysław Bobowski - Weihbischof

Tarnów-Szczepanów, den 7 Mai 2005 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ojcze Święty!

Wiadomość o wyborze Waszej Świątobliwości na Urząd Piotrowy wywołała w Polsce ogromną radość!

Cieszymy się, że Następcą naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II został wybrany Jego najlepszy i długoletni Współpracownik, którego poznaliśmy jako sławnego teologa, wiernego Sługę Prawdy i gorliwego Świadka Miłości.

Radość ta jest szczególnie wielka w diecezji tarnowskiej, gdzie wspominamy z wdzięcznością odwiedziny Jego ŚwiątobliwoŚci przed dwoma laty. Słowa, które Wasza Świątobliwość skierował do nas w Szczepanowie, w miejscu narodzin Świętego Stanisława, z okazji 750. rocznicy jego kanonizacji, są nadal bardzo żywe w naszych sercach.

W kazaniu na inaugurację Pontyfikatu Wasza Świątobliwość powiedział, że będąc umocniony wiarą Kościoła nie czuje się osamotniony. My, pasterze i wierni diecezji tarnowskiej zapewniamy, że będziemy nieustannie towarzyszyć Ojcu Świętemu w miłoŚci i modlitwie. Prosimy naszego Pana, aby nowy Rybak Chrystusa zarzucił sieć Ewangelii i wyciągał nas z odmętów śmierci przybliżając do blasku Bożego Światła, aby jako Dobry Pasterz wziął nas na ramiona i zaprowadził nas do Wody życia.

W Szczepanowie, gdzie dziŚ gromadzimy się na modlitwie, Lud Boży śpiewa w Bożym Domu radosne Te Deum i Tu illum adiuva w intencji naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, qui veni ad nos in nomine Domini!

W braterskiej jednoŚci z serca pozdrawiamy Waszą Świątobliwość.

Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski
Stanisław Budzik - Biskup Pomocniczy
Władysław Bobowski - Biskup Pomocniczy

Tarnów-Szczepanów, 7 maja 2005 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretariat Stanu Sekcja I Sprawy Ogólne

Watykan, 25 lipca 2005

Ekscelencjo!
Najprzewielebniejszy Księże Biskupie!

Z okazji wyboru na następcę Świętego Piotra Apostoła Ojca Świętego Benedykta XVI przesłał Ksiądz Biskup wraz z Najprzewielebniejszymi Biskupami Pomocniczymi Stanisławem Budzikiem i Władysławem Bobowskim w imieniu diecezji tarnowskiej najszczersze życzenia szczęścia i błogosławieństwa.

Jego Świątobliwość przyjął z prawdziwą radością wyraz Waszej łączności i wierności względem Urzędu Piotra, który założył Pan swego Kościoła. Ojciec Święty serdecznie dziękuje za te znaki łączności z Nim oraz za wspieranie Go i towarzyszenie Mu w modlitwie.

Przez wstawiennictwo Maryi Matki Bożej oraz Świętych Piotra i Pawła Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI udziela jako zadatek obfitych darów niebieskich Apostolskiego błogosławieństwa Waszej Ekscelencji oraz Najprzewielebniejszym Biskupom Pomocniczym, a także wszystkim kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym Waszej diecezji.

Ks. Gabriel Caccia - Notariusz
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowanie za życzenia z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

STAATSSEKRETARIAT
ERSTE SEKTION
ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN
N. 7

Aus dem Vatikan, am 25. Juli 2005

Exzellenz!

Hochwürdigster Herr Bischof!

Aus Anlaß seiner Wahl zum Nachfolger des heiligen Apostels Petrus haben Sie gemeinsam mit den Hochwürdigsten Herren Weihbischöfen Stanisław Budzik und Władysław Bobowski im Namen der Diözese Tarnów dem Heiligen Vater Papst Benedikt XVI. Ihre innigen Glück-und Segenswünsche übermittelt.

Mit aufrichtiger Freude hat Seine Heiligkeit den Ausdruck Ihrer Verbundenheit sowie Ihrer Treue zum Petrusamt, das der Herr Seiner Kirche eingestiftet hat, empfangen. Der Heilige Vater sagt Ihnen für dieses aufmerksame Zeichen wie für Ihre Unterstützung und Begleitung im Gebet herzlichen Dank.

Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und der heiligen Apostel Petrus und Paulus erteilt Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. Ihnen sowie den Hochwürdigsten Herren Weihbischöfen sowie allen Priestern, Ordensleuten und Gläubigen in Ihrer Diözese als Unterpfand reicher himmlischer Gaben von Herzen den Apostolischen Segen.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung  

Msgr. Gabriel caccia Assessor

 

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania