Untitled Document
Akta Stolicy Apostolskiej

Pro-memoria w sprawie przesłań papieskich i błogosławieństw apostolskich

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem okólnym N. 1401 z dnia 20 czerwca 2005 roku adresowanym do Nuncjuszy Apostolskich, przypomina i określa zasady, jakimi należy się kierować przy składaniu próśb o przesłanie papieskie lub błogosławieństwo apostolskie.

1. Każda prośba o przesłanie papieskie ( Messaggio Pontificio ) powinna być kierowana przez ordynariusza miejsca (lub wyższego przełożonego zakonnego), który wstępnie ocenia czy motywacja i okoliczności prośby sš wystarczajšce, aby przekazać jš do Nuncjatury Apostolskiej.

2. Przesłania papieskie - według oceny Sekretariatu Stanu - będš kierowane jedynie w sytuacjach o szczególnym znaczeniu historycznym lub kościelnym.

3. W pozostałych przypadkach przesłanie w imieniu Ojca Świętego będzie formułowane i przekazywane przez Nuncjusza Apostolskiego.

4. Błogosławieństwo apostolskie dla poszczególnych osób może być przekazane z okazji znaczšcych wydarzeń ich życia religijnego czy jubileuszy. Może być ono także udzielone przez Nuncjuszy Apostolskich lub kompetentne urzędy Kurii Rzymskiej (np. Sekretariat Stanu, Jałmużnika Papieskiego).

5. Do uzyskania błogosławieństwa apostolskiego - w okolicznościach, o których wyżej - wymaga się przedłożenia stosownej prośby ze strony kurii diecezjalnej lub kompetentnego przełożonego zakonnego.

 

† Józef Kowalczyk - Nuncjusz Apostolski w Polsce
Warszawa, 29 czerwca 2005 r.

N.11.726/05

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania