Untitled Document
Untitled Document

PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 157 Nr 5, kwiecień - czerwiec 2005

 

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

Untitled Document
CZĘŚĆ I URZĘDOWOWO-INFORMACYJNA

AKTA STOLICY APOSTOLSKIEJ

AKTA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

AKTA Biskupa tarnowskigo

Dekrety

Kronika

Godności - zwolnienia nominacje

CZĘŚĆ II FORMACYJNO-PASTORALNA

OPRACOWANIA