Untitled Document
Untitled Document

PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 156 Nr 4, styczeń - marzec 2005

 

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

Untitled Document

Styczeń - marzec 2005 

CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekrety

Z życia diecezji

Kalendarium

Godności - jubileusze - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne

Warto przeczytać...