Untitled Document
Untitled Document

PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 154 Nr 3, lipiec - wrzesien 2004

 

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak

 

 

 

Untitled Document

lipiec - wrzesien 2004

CZĘŚĆ URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Konferencji Episkopatu Polski

List otwarty Przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu Polski do Posłów Sejmu III Rzeczypospolitej

Komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

"Módlcie się nieustannie o uświęcenie wszystkich kapłanów!", Komunikat na Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1), Słowo z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz miesiąca trzeźwości i abstynencji

Apel o pomoc dla ludności Sudanu

Komunikat z okazji 5. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku

Od Maryi uczymy się bezgranicznego zaufania Bogu, Homilia z okazji 5-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku ( Czarny Potok, 12.09 2004 r.)

"Nie możecie służyć Bogu i mamonie" (Łk 16,13), Słowo z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu - 19 września 2004 r.

"Życiem otulana śmierć. Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno-paliatywnej", Słowo na jubileuszowy, 60. Tydzień Miłosierdzia

"Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie" (J 2,5), List z okazji 100-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej

"Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie" (J 2,5), Homilia w dniu 100-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej (Tuchów-oo. Redemptoryści, 2.10.2004 r.)

Dekrety i zarządzenia

Zarządzenie

Dekret erygujący Diecezjalny Ośrodek Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym i Konsekrowanym w Gosławicach k/Tarnowa

Dekret powołujący Radę Administracyjną Wydziału Teologicznego Sekcja Tarnów

Inne dekrety

Z życia Diecezji

Kalendarium

Cezary Paciej, Poświęcenie kościoła w Piątkowej (5 czerwca 20004 r.)

Ks. Władysław Pieja, " Media - bogactwo i zagrożenia ", IV Sympozjum Stowarzyszenia "Arka" Tarnów - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ( Dębica-św. Jadwiga, 12 czerwca 2004 r. )

Ks. Władysław Szewczyk, "Przychodzę do ciebie, bo mnie boli dusza", Kazanie w czasie Mszy św. na rozpoczęcie IV Sympozjum "Arki" ( Tarnów-Oddział w Dębicy, 12 czerwca 2004 r.)

Ks. Marek Kluz, Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej

O. Mirosław Grakowicz CSsR, Obchody 100. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w Tuchowie

Br. Jacek Kania OFMCap, Dom modlitwy Braci Mniejszych Kapucynów w Zagórzu

Godności - zwolnienia - nominacje

Zmarli kapłani

CZĘŚĆ FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Ks. Janusz Królikowski, Sakrament Pokuty. Kryzys współczesny i odpowiedź doktrynalna

Ks. Stanisław Świętek, "Daj Boże, żeby z niej święta była". Powołanie św. Julii Urszuli Ledóchowskiej

Ks. Piotr Gajda, Dom w połowie drogi do nieba - czyściec