CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Komunikaty

Dekrety

Jubileusz 225-lecia Diecezji Tarnowskiej

Kalendarium na grudzień

Materiały duszpasterskie

Relacje z uroczystości jubileuszowych

Z życia diecezji

Wizyta w diecezji tarnowskiej abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce

Godności – zwolnienia – nominacjePISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA

Rok 161 nr 11 - listopad 2011Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski