CZĘŚĆ I: URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta Konferencji Episkopatu Polski

Akta Administratora Diecezji Tarnowskiej – bp. Wiesława Lechowicza

Homilie

Komunikaty

Z życia diecezji

Kalendarium na styczeń – marzec

Jubileusze – zwolnienia – nominacje

Zmarli kapłani

Kapłani zmarli w roku 2011

CZĘŚĆ II: FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania

Refleksje pastoralne

 PISMO URZĘDOWE DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

CURRENDA
Rok 162, nr 1 styczeń – marzec 2012


Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Legionów 30,
tel. 631-73-00; 631-73-01; 631-73-02
ISSN 0239-2291

Redaguje zespół:

ks. Adam Nita (red. nacz.),
ks. Jacek Nowak
ks. Marek Podgórski